Spreuken 6:20 en 23

Els ter Welle • 85 - 2009 • Uitgave: 21
Spreuken

‘Bewaar mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht.’
Spreuken 6:20 en 23


Gebieden of bevelen zijn woorden die in onze tijd erg onplezierig aandoen. Tegenwoordig vindt men dat ouders moeten begeleiden en aanmoedigen, maar hun kinderen beslist niet mogen laten doen wat zij willen. Toch zegt onze tekst dat het gebód van de ouders een licht en een lamp is. En gebieden is toch heus de ander iets voorschrijven! Het ligt echter heel gevoelig. Spreuken gaat er wel vanuit, dat het gebod van een vader en een moeder op één lijn ligt met het gebod van God. En dat is de clou! De Here delegeert Zijn gezag over de kinderen aan de ouders. Zij hebben de opdracht om aan hun nageslacht Zijn Wet en Woord te onderwijzen en hen te leren eraan te gehoorzamen.

Hè, wat klinkt dat allemaal zwaar. Het christelijke leven is toch vrij en blij en een zaak van liefde? Ja, dat is zo. Toch zijn er ook in een liefdesrelatie wetten die gehoorzaamd moeten worden! Een van de redenen dat er zoveel fout loopt, is dat men maar op goed geluk leeft, zonder principes. Als we echter op goed geluk leven, worden we niet gelukkig. Dat zien we overal om ons heen. We hebben een blikverwisseling nodig. Geboden zijn geen noodzakelijk kwaad, maar een noodzakelijk goed!
Psalm 119 bezingt dat in 176 verzen, op overweldigende wijze. Boven dit hoofdstuk staat in mijn Bijbel: De heerlijkheid der wet. Het eerste vers zet gelijk de toon: ‘Gelukkig wie leven naar de wet van de Heer’. En die dat niet al zuchtende doen, maar er een welgevallen in hebben, er zich in verlustigen (77, 92, 174) en Gods wet liefhebben (97, 127).
Alle mensen willen gelukkig worden, zie hier het recept! Als we Gods geboden in praktijk brengen, dan ontdekken we dat ze waarheid zijn (151) en de waarheid maakt vrij! Ze zijn gerechtigheid (172) en gerechtigheid maakt blij, ze zijn trouw (86) en dat geeft zekerheid en veiligheid. En ze zijn onbegrensd (96), niet gebonden aan tijd en cultuur en toe te passen in alle omstandigheden. Zij die Gods wet onderhouden hebben grote vrede (165)! *

God laat ons niet aan onszelf over. Hij bemoeit zich intens met ons omdat Hij van ons houdt! En Hij verwacht dat ouders hetzelfde doen met hun kinderen. Opvoeden is wat anders dan vrijlaten!

Els ter Welle

* volgende keer over de vraag of het Evangelie de wet overbodig maakt!