Spreuken 6:23

Els ter Welle • 85 - 2009 • Uitgave: 20
Spreuken

‘Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht’
Spreuken 6:23


“Iets van boven af op mensen leggen heeft nog nooit gewerkt. God deed het in de wet ook niet. Het zijn de tien woorden en niet de tien geboden.” Ik zit gelijk recht overeind in de kerkbank en spits mijn oren. De man op het podium gaat verder: “God wil een relatie met ons, daar gaat het in de hele Bijbel om. Als we een liefdesverhouding met Hem hebben, dan zúllen we niet meer stelen, zúllen we niet meer echtbreken, zúllen we niet meer begeren, etc.” En voegt de predikant eraan toe: “Als wij een volmaakt harmonische samenleving hadden, dan zouden er ook geen verkeersregels nodig zijn.”

Is de gedachtelijn van deze predikant juist? Er staat inderdaad in de grondtekst ‘tien woorden’. En God geeft ze aan een volk dat volkomen van Hem is afgedwaald. Het besef van goed en kwaad is zo uitgewist in de harten van de mensen, dat God tegen Mozes zegt: “Kom de berg op, dan zal Ik je stenen platen geven waarop Ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten” Exodus 24:12. De tien woorden zijn geen vrijblijvende adviezen, maar gezaghebbende voorschriften die voor elk individu én het hele volk goed zijn! De Here wil niets liever dan een liefdevolle relatie met ons, daartoe heeft Hij ons geschapen. Maar de Here is ook de enige Soevereine in het hele universum, Die gebiedt en verbiedt! Dat lezen we talloze keren in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Daarover zwijgt de spreker. Daardoor krijg je een verschraling van het beeld van God.
De nieuwe houding is: laten we eerst kijken waar de mens van vandaag mee kan leven. Je moet afdalen naar die dingen die de moderne mens kan pakken. Op zich is dat goed. Maar het moet niet zo zijn dat de tijdsgeest als het ware op de Bijbel wordt gelegd en er dan bepaalde dingen van Gods Woord niet meer welkom zijn.
Onze tekst zegt: ‘het gebod is een lamp en een licht.’ Gods wet overtreft immers elk ander licht van welke wijsgeer ook, want Zijn geboden komen voort uit het hoogste denkvermogen en uit de hoogste liefde! Gods wet verlicht de weg die we moeten gaan. Zonder Zijn richtlijnen tast de mens in het duister rond. Dat geldt ook voor de gelovige! We hebben Woord en Geest nodig om tot eer van Zijn naam te kunnen leven.
Spreuken weet niet van schipperen. Alleen met radicaliteit winnen we mensen voor Christus!

Geboden beschermen. En zo is het ook met verkeersregels. Hoeveel ik ook van mensen houd, ik moet die algemene afspraken kennen, anders breng ik mezelf en anderen in gevaar!

Els ter Welle