Spreuken 6:24,25

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 1
Spreuken

‘Gods gebod beschermt je tegen de slechte vrouwen en haar gladde tong’. Laat haar schoonheid niet doordringen tot je hart en pas op dat ze je niet vangt met haar verleidelijke ogen.’
Spreuken 6:24,25 (Het Boek)


Lichtzinnige vrouwen hebben zo hun verleidingstactieken. Ze gebruiken hun mond en ogen om hun slachtoffer over te halen. In Spreuken 7 zien we daar een pakkend voorbeeld van:

‘Zij vloog hem om de hals, kuste hem en zei met een stalen gezicht: ‘Ik heb de mooiste, zachtste tapijten op mijn bed gelegd, een prachtig bewerkt bed heb ik, met het fijnste linnen. En daar overheen heb ik mirre, aloë en kaneel gesprenkeld. Dus laten we elkaar beminnen, het hoofd op hol jagen, de hele nacht en met plezier de liefde bedrijven. Mijn man is niet thuis en komt voorlopig ook niet terug’* (Het Boek).
Dit verhaal is in scene gezet, maar er is een waargebeurde geschiedenis in de Bijbel, die er precies op lijkt:
‘In die tijd liet Potifars vrouw haar oog op Jozef vallen en zij vroeg hem of hij met haar naar bed wilde gaan. Maar Jozef weigerde met de woorden: ‘Hoe kan ik zoiets slechts doen? Bovendien zou het een grote zonde tegenover God zijn.’ Maar zij bleef aandringen, elke dag weer. Zij greep hem bij de mouw en eiste: ‘Ga met me naar bed!’**
Deze twee mannen krijgen een ‘seksueel avontuur’ op een presenteerblaadje aangereikt. En geloof maar dat het hun niet koud heeft gelaten; het zijn beiden jongens van vlees en bloed met gezonde seksuele gevoelens. Toch laat de een zich inpalmen en de ander niet. De man uit Spreuken 7 gaat door de knieën. ‘Zij haalt hem over door haar redeneringen, met haar gladde lippen verleidt zij hem’, zo staat het er in vers 21. Maar als Jozef bij zijn mouw gegrepen wordt door de vrouw van Potifar, rukt hij zich los en vlucht!

In onze tijd dringen slechte vrouwen zich schaamteloos op aan mannen. Niet minder dan 80 % van het internetverkeer is gerelateerd aan pornografie! Is het nog wel mogelijk om aan deze grote verleiding te ontsnappen? Hoe deed Jozef dat? Allereerst: hij verlaat radicaal en definitief de verleiding. Maar wat mij het meest treft in zijn verhaal is, dat hij niet wilde zondigen tegen God! Hij had de Here lief en vreesde Hem! En dat is dé weg tot overwinning. Stille tijd houden en omgang met de Here hebben, gaan gewoon niet samen met welke vorm van hoererij dan ook. Een levende relatie met God en liefde voor Jezus weerhouden ons van het kwade.

Els ter Welle

* Spreuken 7:13-20
** Genesis 39