Spreuken 6:26

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 2
Spreuken

‘De vrouw van een ander jaagt op een kostbaar leven.’
Spreuken 6:26


‘Ik kan me zo voorstellen dat de Here God glimlachte toen Hij alles wat met onze seksualiteit te maken heeft, ontwierp. Het was een hemels Meesterplan en alle onderdelen pasten er perfect bij: onze ogen om de ander te bewonderen; onze oren om zijn of haar stem te horen; onze handen en vingers om elkaar aan te raken; onze neus om te ruiken; onze voeten om naar elkaar toe te snellen; ons hart dat een versnelling hoger kan schakelen; onze gevoelens die op hol kunnen slaan; onze hormonen die ons bloed sneller doen stromen’.* De menselijke seksualiteit is geweldig door God geschapen! Hij heeft daarmee een kostbaar geschenk in onze handen gegeven.

Maar wat doen we ermee? Seksualiteit is bedoeld om een man en een vrouw in het huwelijk een levenlange vreugde te geven. Het verlicht en verwarmt, maar als we deze grote gift van God misbruiken, verwoest het. In de soapseries, die overigens ook onder christenen goed bekeken worden, is vreemdgaan schering en inslag. Het is het normale moderne leven. En men laat nauwelijks zien dat het uiterlijke en innerlijke leven erdoor vernield wordt. Een mens is er gewoon niet op gemaakt, want hij is gemaakt voor liefde en trouw.
De zonde van overspel tast het geestelijke leven aan. Dat zie je steeds weer. Men vindt dan de normen van God ineens wel erg hoog. Heeft Hij het eigenlijk wel zo bedoeld? En waarom zou een overspeler slechter zijn dan een leugenaar en een dief. Het schuldgevoel wordt weggeredeneerd en diep weggestopt. Men mijdt mensen die duidelijk een rein leven leiden en ook het kerkbezoek neemt af. Langzamerhand doven alle vonken van geestelijk leven. En zo verspeelt men een kostbaar leven, dat God toebehoort en stelt men zich bloot aan de eeuwige toorn van God.

Maar er is een uitweg. Dan moeten we wel opening van zaken geven, onze zonden met name noemen, belijden en ze in het licht brengen. Dat is de enige manier om echt van de schuld verlost te worden. Maar als we ons geweten het zwijgen op blijven leggen en alles blijven verstoppen, houdt de zonde ons in de greep en komen we er nooit van af. In de duisternis groeit het en wordt het steeds sterker. Wie echter de waarheid zoekt, gaat tot het licht. ** En in de waarheid zijn geen schuilhoeken. Als je in oprecht berouw tot Jezus komt, pakt Hij je bij de hand en leidt je een vernieuwd leven binnen!

Els ter Welle

* From heaven with love, Peter van Kleef, pag.17, 18
** Johannes 3:19