Spreuken 6:6-8 (II)

Els ter Welle • 85 - 2009 • Uitgave: 5
‘Ga tot de mier, gij luiaard, ziet haar wegen en word wijs: hoewel zij geen aanvoerder heeft, noch leidsman, noch heerser, bereidt zij in de zomer haar brood, verzamelt zij in de oogst haar spijs.’
Spreuken 6:6-8


Het gezegde ‘die dan leeft, die dan zorgt’, geldt niet voor de mier. Haar devies is: niet alles gebruiken, maar ook wegleggen voor later. Ze spaart. Een sprinkhaan dartelt en springt in de zomer, maar in de winter komt hij om. De mier echter, gaat in de zomer niet uitgebreid van alle overvloed genieten, maar werkt keihard om te zorgen voor slechte tijden.
Maar is dat niet in tegenstelling met Matteüs 6:34 waar staat: ‘Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben’?

Bezig zijn om te zorgen voor een appeltje voor de dorst is, - als het binnen onze mogelijkheid ligt - als we naar de mieren kijken en van hen willen leren, heel wijs. Er zijn mensen die zorgeloos hun geld er doorheen jagen als ze veel hebben en later in financiële problemen komen. Bill Gothard, een bekende en degelijke Bijbelleraar uit Amerika, geeft als principe aan dat we 10% van ons inkomen aan God geven en 10% sparen voor tijden en omstandigheden waarin we voor onverwachte uitgaven kunnen komen te staan. Ik denk: een heel goed advies.

Zorgen voor morgen is iets anders dan bezorgd zijn voor de toekomst. Bezorgdheid is zenuwachtig zijn, je druk maken, niet volledig op God vertrouwen. Vooruitkijken en maatregelen treffen voor eventuele moeilijke tijden die kunnen komen, is wat anders. Maar tussen die twee zit soms een flinterdun vliesje. Ik spreek uit ervaring. De laatste jaren proberen we wat te sparen voor later. En dat is goed, maar daar bovenuit moet het wel voor ons vaststaan dat God zorgt.
En wat niet mag ondersneeuwen: het geestelijke moet in ons leven altijd boven het materiële gaan!! Jezus zegt: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden’ (Matt. 6:33). De dienst aan de Here moet onze eerste zorg zijn. Als dat het geval is, zal Hij ons geven wat we nodig hebben, niet alleen vandaag maar ook morgen. Er hangen donkere wolken boven onze economie. We weten niet wat gaat komen. Die onzekerheid hoeft ons niet bang te maken, want alles wat gebeurt staat onder Gods controle!

Els ter Welle