Spreuken 6:6-8 (III)

Els ter Welle • 85 - 2009 • Uitgave: 6
‘Ga tot de mier, gij luiaard, ziet haar wegen en word wijs: hoewel zij geen aanvoerder heeft, noch leidsman, noch heerser, bereidt zij in de zomer haar brood, verzamelt zij in de oogst haar spijs.’
Spreuken 6:6-8


In de oogsttijd is er werk aan de winkel, bij de landbouwer maar ook bij de mier. Een bepaald soort mieren verzamelt dan driftig graankorrels als mondvoorraad voor de winter. Ze bewaren ze op een plek onder de grond. Ze helpen elkaar met deze immense taak. Als voor de één een graankorrel te groot is om naar huis te dragen, komen de anderen te hulp.
Zo wordt er ook op een boerenbedrijf in de zomer keihard gewerkt om de oogst binnen te halen. Iedereen is dan nodig en er wordt van iedereen volle inzet verwacht. De rijpe gewassen moeten binnen worden gehaald voor het te laat is. En dan kijkt men niet op wat overuren.

Beseffen we wel dat ook wij in de oogsttijd leven? Jezus zegt tegen Zijn discipelen en ook tegen ons: ‘Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten.’*
De Evangelietijd is de oogsttijd. En die tijd is nu. Dus handen uit de mouwen! We hebben alle mogelijkheden om de blijde Boodschap te verkondigen, om te getuigen, om mensen van Jezus te vertellen. Maar dat zal niet altijd duren. Het is nu nog dag, maar er komt een nacht waarin niemand werken kan.**
Spreuken 10:5 zegt: ‘Wie verzamelt in de zomer, is een verstandig zoon; wie slaapt in de oogsttijd, is een zoon die zich schandelijk gedraagt.’ Dat geldt ook voor de geestelijke oogst die meer dan ooit rijp is.
Zijn we lui en lauw, dartelen we door het leven zonder ons te bekommeren om de mens die verloren gaat? Of zijn we bezig om de oogst van mensenzielen binnen te halen voor het te laat is?

William Booth, de oprichter van Het Leger des Heils, zei eens: “Als de studenten van onze officiersschool één blik in de hel zouden kunnen werpen, zouden ze geen enkele verdere opleiding meer nodig hebben. Ze zouden in vuur en vlam staan om mensen te redden voor de eeuwigheid!” Laten we de wijze les van de mier leren en nu het nog dag is, het kostbare gouden graan binnenhalen voor het eeuwige leven!

Els ter Welle

* Joh. 4:35
** Joh. 9:4