Spreuken 6:6

Els ter Welle • 84 - 2008 • Uitgave: 24
‘Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs’
Spreuken 6:6


De mens is volkomen anders dan alle andere schepselen. Er is een levensgroot verschil.
In het Genesisverhaal staat telkens dat God de dieren, de vissen en de vogels maakte naar hun aard. Maar God schiep de mens naar Zijn aard. Dat is een geweldige onderscheiding!
Het scheppingproces verloopt bij beide ook heel verschillend. Van de dieren staat er heel eenvoudig: God sprak en ze waren er! De Here vormde de mens echter met Zijn eigen handen uit het stof van de aardbodem en blies vervolgens Zijn eigen levensadem in de mens, waardoor hij een levend wezen werd. Om je adem bij in te houden...!

Er gaapt dus een levensgroot gat tussen mens en dier. Wij zijn niet geëvolueerd tot mens en stammen niet af van de apen. Wij zijn uniek gemaakt, bijna Goddelijk zegt Psalm 8:6.
En toch wordt een mens met een goed stel hersenen in onze tekst opgeroepen om te leren van een klein en nietig beestje dat geen enkel intellect heeft, maar puur instinct, dat onbewust handelt naar zijn aard, vanuit een natuurdrift die God erin heeft gelegd.
Hoe kan dat? Als een kunstenaar iets maakt, dan gaat dat niet buiten hemzelf om. We kunnen de artiest leren kennen uit zijn werk. Het kunstwerk reflecteert zijn zienswijze op het leven, zijn innerlijk en zijn karakter.
En zo is het ook bij God. In de hand van de Meester, kennen we de Meester Zelf! In heel de schepping zien we Gods Wezen weerspiegeld. Alles draagt Zijn stempel. In elk schepsel dat de Here heeft gemaakt, heeft Hij iets van Zichzelf gelegd. En bij de mier is dat ijver.
Er is niet één insect dat harder werkt, zelfs de bij niet. De mier is de vlijtigste van alle vormen van lager leven. In de zomer bedraagt de arbeidstijd niet minder dan 16 uur per etmaal. Ze werkt dan keihard om eindeloos veel graankorrels te verzamelen voor de winter. Een Joodse overlevering zegt dat het Joodse volk veertien dagen kan leven van de voorraden die de mier heeft aangelegd…

In het prachtige kunstwerk dat de mier is, heeft God een bijzondere eigenschap van Zichzelf geopenbaard, n.l. werkzaamheid! Jezus zegt in Johannes 5:17 ‘Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.’
Luiheid komt niet voor in Gods woordenboek. Ik hoop, ook niet in het onze.

Els ter Welle