Spreuken 6:6 (III)

Els ter Welle • 85 - 2009 • Uitgave: 2
‘Ga tot de mier, gij luiaard, ziet haar wegen en word wijs’
Spreuken 6:6


Een studente van onze Bijbelschool had de beurt om in de keuken te werken. Het was niet haar hobby. Ze verzuchtte: “Was het maar vast het duizendjarig vrederijk, dan hoef je tenminste niet te werken.”
Ze had het helemaal mis! Denk maar eens aan wat Jezus zegt in de gelijkenis van de talenten: ‘wél gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen’.* Dus niet: je hebt je best gedaan en nu mag je voor altijd rusten. De dienstknecht krijgt omdat hij het goed gedaan heeft in zijn leven nu, zelfs een grotere taak straks!
Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt gezegd, dat wie overwint en volhardt tot het einde, met Christus als koning zal heersen op aarde.** Geloof maar: dat zal hard werken zijn! Regeren zal ook dan een klus zijn en geen koud kunstje. Maar om naast Jezus en met Hem zo’n geweldige taak te verrichten, zal wel het toppunt van heerlijkheid zijn en uitermate veel voldoening geven!

In heel Spreuken wordt ons verteld dat een wijze man of vrouw arbeidzaam is. Traagheid is onverenigbaar met het christelijke leven. Als we lui zijn worden we als parasieten en leven we ten koste van anderen. We lopen de kantjes ervan af, terwijl de ander zich uit de naad loopt… In elke gemeenschap is werk te doen. Niets loopt vanzelf!
Werken is dus belangrijk voor de ander, maar ook voor onszelf. Werken is gezond voor ons lijf. Het menselijk lichaam is een ‘machine die slijt’ als we hem te weinig gebruiken. Een gezegde zegt het juist: rust roest. Maar werken is ook gezond voor de ziel! Spreuken 13:4 zegt: ‘De ziel van de vlijtigen wordt overvloedig verkwikt’.
Jamie Buckingham, een beroemde schrijver van christelijke boeken, zei tegen ons: “Mensen vragen mij wel eens: vind je schrijven fijn? Dan zeg ik: ‘Nee, het is hard werken en het eist veel van me. Maar het is heerlijk om geschreven te hebben! Het geeft enorme vervulling om iets wat je zoveel inspanning heeft gekost, af te hebben.’” En dat is het!

Natuurlijk is het zo dat er naast inspanning ook genoeg tijd moet zijn voor ontspanning. Maar na gedane arbeid is het wel extra goed rusten. God zelf arbeidde zes dagen en rustte daarna een dag! En daarmee zette Hij de toon!

Els ter Welle

* Matt. 25:21
** Op. 3:21; 5:10; 20:4,6; 22:5