Spreuken 7:11

Els ter Welle • 87 - 2011 • Uitgave: 23
Spreuken

‘En kijk daar ontmoet hem zulk een vrouw. Ze is luidruchtig en losbandig’
Spreuken 7:11


1 Petrus 3:4 zegt: ‘Uw sieraad zij de verborgen mens des harten met het onvergankelijke van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in Gods oog.’ Het valt me op dat van de vrouw van Spreuken 7 precies het omgekeerde gezegd wordt: zij is losbandig en luidruchtig.

We hebben hier dus een negatief en een positief voorbeeld. Natuurlijk willen we graag het positieve volgen en mooi zijn in Gods ogen! Maar ik had het daar nogal moeilijk mee. Ik dacht namelijk dat stil en zachtmoedig betekent dat je een hele zachte aard hebt, dat je geen eigen mening hebt en iemand bent die zich de kaas van het brood laat eten. Maar niets is minder waar. Het Griekse woord voor zachtmoedig, ‘prautes’, is het omgekeerde van losbandig! Het is identiek met onderdanig (niet te verwarren met slaafs) en nauw verbonden met nederigheid. Maar het heeft nog een extra dimensie. Het is niet zomaar zachtmoedigheid, maar zachtmoedigheid waar een enorme kracht achter schuil gaat. Een kracht echter die niet tot heftigheid komt omdat ze onder controle staat. Zachtmoedig staat tegenover uitbarsting van boosheid. Een zachtmoedig persoon is dus geen doetje. Het is een sterk iemand, die zichzelf beheerst door de kracht van de Heilige Geest. Zo werd Mozes op latere leeftijd een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op aarde. Maar hij was wel een enorme persoonlijkheid!
En een stille geest betekent niet dat we weinig zeggen, maar dat we van binnen rustig en kalm zijn, omdat we alles in ons leven overgegeven hebben aan God. Het houdt ook in dat we een bewuste keuze maken om onrecht dat ons wordt aangedaan, te dragen zonder bitter te worden. Dat is wat anders dan doffe berusting. Tegen de Here Jezus werd gescholden en Hij schold niet terug, omdat Hij wist dat Zijn leven alleen afhankelijk was van Zijn Vader. Als u dat kunt, bent u absoluut geen watje. Daar is kracht voor nodig, de kracht van de Heilige Geest!

Misschien bent u helemaal niet een stil type, maar een hele levendige persoon. Dan kan uw geest toch ‘stil’ zijn, doordat u innerlijke rust en vrede hebt. Voor elke vrouw is het van belang om zich af te wenden van het gedrag van de dwaze vrouw van Spreuken 7 en zich te spiegelen aan de vrouw naar Gods hart van 1 Petrus 3. De Here vindt haar prachtig!

Els ter Welle