Spreuken 7:11 (II)

Els ter Welle • 87 - 2011 • Uitgave: 24
Spreuken

‘En kijk daar ontmoet hem zulk een vrouw. Ze is luidruchtig en losbandig.’
Spreuken 7:11


We leven in een tijd waarin men los van banden wil zijn. Je moet je hart volgen en doen wat goed voelt en de druk van plichten van je afwerpen. Dat zou geluk geven. Een utopie! Eén man op een verlaten eiland kan doen wat hij wil, zodra er echter twee mannen op het eiland wonen, kunnen zij, als zij in vrede willen leven, niet zo maar doen wat zij willen.

In het Nieuwe Testament staat ‘vrijheid’ behoorlijk centraal. Maar het heeft een totaal andere inhoud dan de vrijheid waar men het in de wereld over heeft. Moderne vrijheid heeft de vrijheid van het individu op het oog. De Bijbelse principes van vrijheid zijn echter gericht op een gemeenschapsleven. Er is geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Ik zal rekenschap af moeten leggen aan mijn hemelse Vader voor de manier waarop ik vrijheid gebruik.
Galaten 5:13 zegt het zo kenmerkend: ‘Gij zijt geroepen om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding van het vlees, maar dient elkander door de liefde.’1
Als we de Bijbel in zijn verband lezen, dan zien we dat christelijke vrijheid inhoudt dat we vrij zijn van de vloek van de wet en van de heerschappij van de zonde om God en elkaar in liefde te dienen!2

De vrouw van Spreuken 7 is een losbandige, getrouwde vrouw. Zij gaat voor vrije en ongebonden seks. Misschien is ze ongelukkig in de liefde en zoekt daarom bevrediging buiten het huwelijk. We weten het niet. Als we echter – om wat voor een reden ook – vreemdgaan, gooien we de mooiste parel die God gegeven heeft, in de modder. Echte vrijheid wordt niet bereikt doordat we op ongeoorloofde wijze aan onze moeilijke omstandigheden proberen te ontsnappen. God wil ons geestelijke vrijheid geven ín onze omstandigheden!
Ik las in CIP-nieuws op internet, dat psychiater dr. Keith Ablow stelt dat de pil de bevrijding van de mensheid zou zijn. Het zou een middel zijn dat overspel toestaat…3 Wat een vreselijke misleiding! Overigens is het niet nieuw. Sigmund Freud vertelde de wereld hetzelfde. Is vrije seks de oplossing voor eenzaamheid, onrust en angst? Je krijgt er alleen maar meer van bij! Door toe te geven aan onze driften worden we eraan gebonden. Maar door ze te beheersen vindt men innerlijke vrijheid!
Trouw is de sleutel tot seksuele vrijheid en geborgenheid!

Els ter Welle

1 Galaten 5:13,14!; Filippenzen 2:4; 1 Korintiërs 10:24,33; 13:5
2 Zie de Galaten brief
3 11-5-2011, Auteur Jeffrey Schippers