Spreuken 7:18

Els ter Welle • 88 - 2012 • Uitgave: 10
‘Kom laten we zwelgen in minne tot de morgen toe, en genieten van liefde.’
Spreuken 7:18


Genieten van liefde! Ja, dat is wat de Here voor ons bedoelt. Veel mensen denken dat God ons alleen maar beperkingen oplegt, maar dat is wel heel erg naïef. Hij die alles heeft geschapen, deed dat duidelijk met heel veel plezier en fantasie. Dat straalt de hele schepping uit. Hij gebruikte niet alleen maar zwart en wit, maar alle kleuren van de regenboog. Hij was er niet op uit om de dingen alleen functioneel te maken, maar gaf alles een extra touch. Zo zijn er organen in ons lichaam die geen andere functie hebben dan ons plezier te geven. We eten om gezond te blijven, maar God vond dat niet voldoende. Hij wilde dat we zouden genieten van het eten en maakte het smaakorgaan. Seksualiteit is om ons voort te kunnen planten, maar de Here wilde meer. Hij wilde dat we er plezier in zouden hebben en dat het de liefde in een huwelijk zou versterken. God doet niet het minimale, maar het maximale!

Dat betekent niet dat we maar raak kunnen eten: poffertjes, pannenkoeken, pizza, patat en dat allemaal op één dag. Deze vier p’s zijn bij onze kleinkinderen favoriet en zijn op zichzelf goed, maar ze moeten wel gedoseerd worden. Anders worden we door ons eten ziek in plaats van gezond. Met seksualiteit is het precies hetzelfde. Het is een groot geschenk, maar niet om op elk moment dat je er zin in hebt te gebruiken. Ook in het huwelijk kun je niet vrijen wanneer je maar wilt. De liefde vraagt aanpassing aan die ander en soms afzien. Het kan gebeuren dat het voor een kortere of langere tijd niet kan omdat er ziekte is, of omdat een van de twee tijdelijk werkt in het buitenland.
Wij zijn naar het beeld van God gemaakt om leiding te kunnen geven aan de schepping. Dat houdt allereerst in dat we ons eigen leven met daarin ook de seksualiteit beheersen zodat het zegen geeft in plaats van vloek. Maar de Here had nog een ander belangrijk punt voor ogen toen hij de mens als man en vrouw maakte. Hij wilde dat het huwelijk een aardse zichtbare afschaduwing zou zijn van de hemelse onzichtbare relatie van de Here Jezus tot Zijn gemeente. Dat maakt het huwelijk tot een heilig sacrament!
Genieten van seks zonder respect voor die heilige verbintenis, zoals in onze tekst gebeurt, is schending van Gods ontwerp! Dan leven we op het niveau van een dier waar het instinct alles beheerst. God wil ons leven van top tot teen vervullen. Dat kan alleen met die ene met wie we met vreugde en fantasie samen mogen komen.

Els ter Welle