Spreuken 7:2 (11)

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 21
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel.’
Spreuken 7:2


Een paar weken geleden woonde ik een lezing bij van een professor in de astronomie. Toen deze geleerde de majestueuze grootheid van het heelal schilderde, voelde ik me zo nietig en klein. En tegelijkertijd verwonderde ik me over de voortreffelijkheid van de mens, want wat heeft hij in de laatste eeuw ontzettend veel van Gods natuurwetten kunnen ontdekken!

Veel christenen denken dat Gods Woord in strijd is met de wetenschap. Ze denken dat geloven hen het offer van hun verstand kost. Niets is minder waar. De Bijbel roept ons op om de Here lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand (Matteüs 22:37). Het is goed om de Bijbel ook intellectueel te benaderen, alleen is het dan wel belangrijk om van het juiste uitgangspunt uit te gaan. We moeten de wetenschap nooit boven de Bijbel stellen. De bovengenoemde professor zei op een gegeven ogenblik, toen hij de meest ingewikkelde dingen had uitgelegd: “Maar wetenschap is mensenwerk en dus feilbaar.” Ik vond het heel frappant dat een niet-christen dat zei. De wetenschap is geen God en is niet normgevend. Alleen Gods Woord is dat!
Dus als de wetenschap overtuigend het tegendeel van de Bijbel beweert, houden we vast aan de Bijbel, in vertrouwen dat verder onderzoek bewijst dat de Bijbel gelijk heeft. Dat is al zo vaak gebeurd.
Wat wel mogelijk is, is dat er een conflict ontstaat tussen de feiten van de wetenschap en wat wij menen te lezen in Gods Woord. Toen indertijd Galileï leerde dat de aarde niet het centrum van het heelal was, gooide de Rooms-katholieke kerk hem in de gevangenis. Zij dachten dat het in strijd was met de Schrift. Maar de Bijbel vertelt nergens dat de aarde in geologische zin het middelpunt is, wel in religieuze en ethische zin. De aarde is de planeet waar de mens woont en waar de strijd gevoerd wordt tussen God en satan.

We hoeven ons verstand dus niet uit te schakelen als we geloven. Het is echter wel zo, dat, als we de Bijbel alleen verstandelijk benaderen, Gods Boek voor ons gesloten blijft. Om de Schrift te begrijpen, is er gebed en geloof nodig en een verlangen om Gods Woord te gehoorzamen. Want dan zal de Heilige Geest ons verlichten en zal Zijn onderwijzing levensveranderend zijn!

Els ter Welle