Spreuken 7:2 (12)

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 23
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel.’
Spreuken 7:2


De Bijbel is geen sprookje, maar vertelt waargebeurde verhalen over mensen die echt hebben bestaan. In de vorige eeuw is dat echter door veel theologen in twijfel getrokken. Maar heel veel Bijbelkritiek is teniet gedaan door de archeologie. Er zijn veel opmerkelijke vondsten gedaan die stuk voor stuk de historische betrouwbaarheid van Gods Woord bevestigen.

Zo geloofde men dat het tweede deel van Jesaja, waarin de profetieën staan over het lijden van de Here Jezus, pas geschreven waren na het leven van de Here Jezus. Dus achteraf en niet eeuwen van tevoren. Men geloofde n.l. niet in profetie. Intussen zijn er Jesajarollen gevonden uit de tweede eeuw vóór Christus en… ze zijn compleet. Ze bevatten ook het tweede deel!!
Een ander voorbeeld: Belsazar uit het boek Daniël zou nooit hebben bestaan. Men wilde niet aanvaarden dat het wonder van de hand die op de kalkmuur van het paleis schreef, werkelijk had plaats gevonden. Inmiddels is zelfs de grote feestzaal waarin dit plaats vond, opgegraven en bleek de belofte van Belsazar aan Daniël, dat hij de derde heerser in het koninkrijk zou zijn, precies te kloppen.
De eerste vijf boeken van de Bijbel, de Pentateuch, zijn volgens de Schrift geschreven en samengesteld door Mozes. ‘Dat is onmogelijk’, zeiden de critici, want in die primitieve tijd kon men nog niet schrijven. Maar in 1974 werden er 15.000 beschreven kleitabletten opgegraven van het oude koninkrijk Ebla, afkomstig nota bene uit de tijd vóór Abraham. Dus toen kon men al schrijven, zelfs voor de tijd van Mozes! Die tabletten bevatten bovendien veel informatie die precies overeenkomt met de Bijbel.
Een van de grootste archeologen, Nelson Gluck, zei: “Ik ben ervan beschuldigd dat ik de letterlijke en volledige inspiratie van de Schrift onderwijs. Ik wil dat u begrijpt dat ik dat nooit heb gedaan. Alles wat ik ooit heb gezegd is dat in al mijn archeologische ontdekkingen, ik nog nooit iets heb gevonden, dat in tegenstrijd is met enig Bijbels gegeven.”

De Bijbel is Goddelijke openbaring. Alle gebeurtenissen in de Schrift zijn nauwkeurig opgetekend onder inspiratie van de Heilige Geest als voorbeeld of als waarschuwing voor ons (1 Korintiërs 10:11).
Laten we ons dan ook niet inlaten met ongeoorloofde Bijbelkritiek en er op toezien dat we Gods Woord bewaren als de appel van ons oog.

Els ter Welle