Spreuken 7:2 (8)

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 14/15
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef. En mijn onderwijzing als uw oogappel.’
Spreuken 7:2


Als we Gods onderwijzing zorgvuldig willen bewaren en naleven, moeten we wel de juiste visie hebben op de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel onfeilbaar is, want dat komt overeen met wat de Bijbel over zichzelf zegt in 2 Timoteüs 3:16 ‘Al de Schrift is van God ingegeven’ (letterlijk staat er uitgeblazen)1 Maar wat houdt dat eigenlijk in?

Waren de Bijbelschrijvers als typmachines, die blindelings noteerden? Soms gebeurde dat. Dan zei God: ‘Schrijf het volgende op’. Je vindt dit vooral in het boek Openbaring. Men noemt dat mechanische inspiratie, waarbij de persoonlijkheid van de schrijver wordt uitgeschakeld.
De Here God heeft echter Zijn Woord in het algemeen op een organische manier aan ons gegeven, waardoor de Bijbel niet statisch is, maar dynamisch! Hij heeft de Bijbelschrijvers gebruikt mét hun karakter, achtergrond, ervaring en de tijd en cultuur waarin zij leefden. Zij gaven allemaal een verschillend geluid, zoals een fluit en een hobo een verschillend geluid geven. Maar het was God die op deze instrumenten blies, zodat zij precies die melodieën voortbrachten die Hij wilde.1 Dit is een groot mysterie, dat we nooit helemaal kunnen vatten. Zoals het vleesgeworden Woord, de Here Jezus, God was en toch ook helemaal mens, zo is ook de Bijbel honderd procent van God en toch ook menselijk.
Nu zijn er mensen die niet met een mysterie kunnen leven, die alles verstandelijk op een rijtje willen hebben. Zij zeggen: “Als de Bijbel ook menselijk is, is hij niet onfeilbaar.” Maar het geweldige is echter, dat de onvolkomenheid en zondigheid van de Bijbelschrijvers niet tekort heeft gedaan aan het Goddelijke Woord. Inspiratie is Gods besturende werking op menselijke schrijvers, zodat zij, zonder hun eigen persoonlijke eigenaardigheden te verliezen, zonder fouten, Gods openbaring op schrift stelden. Dat is het geloof geweest van de kerk ruim achttien eeuwen lang. En Bijbelgetrouwe christenen over de hele wereld geloven dat nog!

Als Gods Woord wel feilbaar zou zijn, dan zou dat verregaande gevolgen hebben. Als de Bijbel op één punt niet betrouwbaar zou zijn, waarom dan wel op andere punten? En wie bepaalt dan wat van God is in de Schrift en wat van mensen? Dat zou dan de mens moeten zijn. Maar we hebben geen menselijke, relatieve, veranderlijke ideeën nodig, maar de Goddelijke, betrouwbare en blijvende levensprincipes, die we vinden in de Bijbel!

Els ter Welle

1 Dr. W. J. Ouweneel, W.J.J. Glashouwer, Het ontstaan van de Bijbel, blz. 93