Spreuken 7:2 (9)

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 17
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel.’
Spreuken 7:2

Mijn man en ik zijn vaak op vakantie geweest in Berner Oberland in Zwitserland. Vanuit Interlaken heb je een prachtig uitzicht op de Jungfrau, een schitterende berg met eeuwige sneeuw. Op een dag maakten we een tochtje naar Grindelwald. Daar zag je de Jungfrau van de andere kant. Dezelfde berg zag er toen heel anders uit. Later ben ik met mijn moeder met een treintje bovenop de Jungfrau geweest. Daar vandaan had je weer een andere blik op de alp.

Zo is het ook met Gods Woord. De waarheid van de Bijbel is zo veelomvattend, dat we nooit het volledige beeld kunnen krijgen vanuit één plaats. Zo legt Jakobus als voorganger van de gemeente in Jeruzalem er de nadruk op dat zonder werken het geloof dood is. Ik stel me zo voor dat er in zijn gemeente mensen waren die zeiden dat ze geloofden, maar er totaal niet naar leefden en dat hij daarom deze nadruk legt op goede werken.
Paulus echter, die met de wet van Mozes was opgevoed, waar alle nadruk ligt op wat je moet doen en laten, legt de klemtoon op geloof. Alleen door geloof word je behouden. En hij heeft gelijk! Maar Jakobus heeft ook gelijk. Samen brengen ze het volle Evangelie. Ik vind het zo mooi dat de Here niet gehinderd wordt door de verschillende persoonlijkheden van mensen, maar er juist gebruik van maakt.
God maakte gebruik van de ‘toonomvang’ en ‘klankkleur’ van Zijn instrument, terwijl Hij toch Zelf geheel de melodieën en de harmonieën bepaalde.

Als we dus denken dat iets in de Bijbel tegenstrijdig is, dan zitten we fout. Heel de Schrift is door God ingegeven en de Here spreekt Zichzelf niet tegen. Dat moet duidelijk zijn! Meestal is het aanvullend, of we begrijpen het gewoon niet. Soms hebben we ook een vooringenomen standpunt over iets waardoor we Gods onderwijs over dat onderwerp niet kunnen zien.
Als we Gods Woord zorgvuldig willen bewaren, is het van belang om objectief te luisteren naar wat de Schrift zegt. Dat is niet eenvoudig, want onze traditie, cultuur en ervaring spelen een grote rol. Maar alleen wat de Bijbel zegt is norm! Wij moeten de Bijbel niet aanpassen aan onze ideeën en ervaringen, maar andersom: onze denkbeelden moeten veranderen door Gods Woord.

Hebreeën 4:12 zegt: ‘Het Woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard: het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’
De Bijbel zal ons altijd confronteren; als dat niet gebeurt, is er iets mis!

Els ter Welle