Spreuken 7:2,3 (1)

Els ter Welle • 87 - 2011 • Uitgave: 1
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Schrijf ze op de tafel van uw hart’
Spreuken 7:2 en 3


“Wie zijn hart en leven aan Jezus wil geven, mag de hand opsteken.” Aarzelend ging mijn hand omhoog. Het was in een jeugddienst van Youth for Christ. Dat werd het begin van mijn leven als een kind van God!
Het eerste dat ze me leerden was om stille tijd te houden. En… om Gods Woord te memoriseren. De Navigators hadden een mapje met allemaal kleine kaartjes met kernteksten. Ik leerde ze een voor een uit mijn hoofd. “Zouden ze die cursus nog hebben?”, dacht ik, terwijl ik dit stukje aan het schrijven was. Ik belde en ja hoor! “U kunt het downloaden, mevrouw”, was het verrassende antwoord. In no time rolden dezelfde 48 teksten uit mijn printer.*

Psalm 119:11 zegt: ‘Ik berg uw Woord op in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige.’ Geen geneesmiddel tegen de zonde is zo goed als het Woord van God in ons hart. Het is het beste voorbehoedmiddel tegen het kwaad!
Bijbelgedeelten die we uit het hoofd leren, zullen ons bovendien helpen om antwoorden te geven op vragen die mensen ons stellen. Als we getuigen en daarbij Gods Woord kunnen citeren, heeft dat grote meerwaarde!
De Farizeeën en Schriftgeleerden stelden de Here Jezus de meest moeilijke vragen, maar door Zijn parate kennis van Gods Woord kon Hij hen steeds adequate antwoorden geven.
Tegen de Sadduceeën die niet geloven in de opstanding, zegt de Here Jezus: “Gij dwaalt want gij kent de Schriften niet!”
Als we Gods Woord niet alleen oppervlakkig kennen, maar door en door, kunnen we verkeerde leerstellingen herkennen en weerleggen.
Ook als pastor heb je gedegen kennis van Gods Woord nodig om mensen te kunnen helpen. Kolossenzen 3:16 zegt: ‘Het Woord van God wone rijkelijk in u, zodat u in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst.’
Als de Here Jezus in de woestijn door de satan wordt verzocht, verslaat Hij hem met het Woord van God. Bij elke aanval van de boze zegt Hij: “Er staat geschreven” en haalt Hij precies die gedeelten uit het Oude Testament aan die nodig zijn. Hij heeft geen concordantie nodig om de teksten te vinden. Hij kende ze uit het hoofd en ze waren geschreven in Zijn hart!

Door dit stukje te schrijven, ben ik zelf weer gemotiveerd geraakt. Ik ga proberen om die 48 kernteksten opnieuw uit mijn hoofd leren! Door de jaren heen zijn ze wat weggezakt. En omdat ik u ook zo graag wil aansteken, ga ik de volgende keer verder met dit onderwerp.

Els ter Welle

* http://www.navigators.nl/userfiles/file/media/memkrt.pdf