Spreuken 7:2,3 (3)

Els ter Welle • 87 - 2011 • Uitgave: 4
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef, en mijn onderwijzing als uw oogappel. Schrijf ze op de tafel van uw hart.’
Spreuken 7:2 en 3


In de tijd dat ik tot geloof kwam (50 jaar geleden), was Bijbelmemorisatie helemaal in. Mijn man is op de bijbelschool van de WEK geweest in Glasgow. De studenten kregen daar de opdracht om iedere dag een Bijbelgedeelte uit het hoofd te leren. Elke drie maanden overhoorden de studenten elkaar. Ook op de onze kinderkampen leerden we de kinderen iedere dag een belangrijke tekst aan.
Bill Gothard, een zeer bekende Amerikaanse jeugdleider, spreker en schrijver, adviseert om niet alleen teksten, maar om hele hoofdstukken uit de Bijbel uit het hoofd te leren, zoals Romeinen 6, 7 en 8. Hijzelf begon daarmee op vijftienjarige leeftijd. Hij was een zwakke leerling op de middelbare school, maar toen hij heel gedisciplineerd de Schrift ging bestuderen en memoriseren, gingen zijn cijfers op school opmerkelijk omhoog. Voor zijn eindexamen slaagde hij cum laude!

De duivel fluistert ons in dat het onzin is om de Schrift te memoriseren. God roept ons echter op om Zijn Woord rijkelijk in ons te laten wonen (Kolossenzen 3:16).
We hebben al gezien dat Bijbelmemorisatie ons kan bewaren voor de zonde, ons helpt om verzoekingen te weerstaan, juiste antwoorden te geven op vragen die mensen ons stellen en goede pastorale adviezen te geven.
Maar er is nog meer! Ons karakter wordt ontwikkeld en onze geest gevoed. Het is een wapen tegen wereldgelijkvormigheid en een middel om ons te veranderen naar het beeld van Christus. Als we tijd nemen om ons te vullen met Gods Woord, kan de Heilige Geest ons van binnenuit vernieuwen. Maar dat gebeurt alleen als de Bijbel een zaak is van hoofd, hart en handen. We kunnen nog zoveel teksten erin stampen, maar als ons hart koud blijft en we de Bijbel niet doen, veranderen we geen sikkepit!

Op de lagere school moesten we iedere week een Psalm uit het hoofd leren en mijn moeder zong met ons jarenlang elke lunchpauze uit de bundel van Johannes de Heer. Ik ken er dan ook heel veel uit mijn hoofd. Het bijzondere is, dat op cruciale momenten er een lied of een psalm in mij omhoog borrelt dat precies nodig is op dat moment. David Trotman, de oprichter van de Navigators zei: “Geen tijdsbesteding werpt meer vrucht af dan de tijd die men besteedt om Gods Woord op de tafel van ons hart te schrijven.”

Els ter Welle