Spreuken 7:2a (1)

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 6
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef.’
Spreuken 7:2a


Men kan verschil van mening hebben over de Bijbel, maar een eerlijk mens kan niets aan te merken hebben op de tien geboden. Ze zijn al eeuwen de basis van het rechtsbestel van de hele westerse wereld. Ongelovigen kunnen de Wetgever afwijzen, maar men is het erover eens dat de wet van God zuiver en goed is.

Alle mensen snakken ernaar te leven in de volste en hoogste zin van het woord. Omdat de mens ervaart dat hij dat zichzelf niet kan geven, zoekt hij het hogerop. De mens is ongeneeslijk godsdienstig. Religie is een schreeuw om dat leven. De geboden van onze Here zijn principes waardoor men dit leven kan ontvangen. Ze leren ons om in harmonie met elkaar en God om te gaan. Romeinen 10:5 zegt: ‘De mens die gerechtigheid naar de wet doet, zal leven.’
Maar daarmee komen u en ik in een groot dilemma: in de poging om Gods wil te doen, lopen we tegen onszelf aan. Geen mens kan de wet van God volledig houden. Niemand is rechtvaardig voor de Here, dus ook U en ik niet. De hele wereld staat schuldig voor God. Daarom hebben we Christus nodig! Hij heeft de wet volbracht in onze plaats. Hij droeg de straf die wij hebben verdiend. Hij stierf voor u en voor mij opdat wij zouden leven!
En dat is nu het allesomvattende onderscheid met alle andere godsdiensten. We hoeven niet met inspanning van al onze krachten op te klimmen om God te bereiken. In het christendom is God in de gestalte van de Here Jezus naar óns af gedaald! God rekent ons gerechtigheid toe, niet door onze goede daden of geweldige karakter, maar door het offer van de Here Jezus. We kunnen de hemel niet verdienen, maar we krijgen die cadeau als we geloven in de Here Jezus. We ontvangen het eeuwige leven door genade, zonder tegenprestatie!

Gods geboden, het woord van God, zijn voorwaarden voor leven, zegt onze tekst. Maar de Here Jezus tilt ons hier bovenuit, want Hij is het vleesgeworden Woord van God! In Hem is niet alleen het leven, maar Hij is het leven zelf! En in Hem en door Hem mogen wij leven tot eer van God!
Is Christus het centrum van uw bestaan? Pas als dat zo is, zal uw leven een vaste basis, een blijvende betekenis en een eeuwig doel hebben. De God die leeft zal dan uw leven met een kleine letter, veranderen in het Leven met een hoofdletter!

Els ter Welle