Spreuken 7:2a (2)

Els ter Welle • 86 - 2010 • Uitgave: 8
Spreuken

‘Bewaar mijn geboden en leef’
Spreuken 7:2a


De goddeloze Manasse is aan de macht. Deze koning doet afschuwelijke dingen: hij aanbidt de zon en de maan, doet aan toverij en waarzeggerij en zet afgodsbeelden in de tempel. Hij en ook het volk zijn God helemaal vergeten. En hoe is dat met Zijn Woord? Hebben ze de wetsrollen zorgvuldig bewaard? Nee, ze zijn verdwenen. Men denkt dat Manasse ze verstopt heeft of weggegooid.

Maar God is Israël geweldig genadig. Deze hele slechte koning krijgt een hele goede kleinzoon die de Here liefheeft. Josia is zijn naam. Hij laat alle afgodsbeelden in de tempel kapotslaan. Het geeft een lawaai van jewelste. Een lawaai dat God als muziek in de oren geklonken moet hebben. En hij laat ook het huis van God weer helemaal repareren. De timmerlieden zijn hard aan het werk als het ineens gebeurt: helemaal onder het stof, vinden ze de kostbare boekrollen van Mozes terug!!!
Koning Josia weet niet wat hij hoort. Hij laat onmiddellijk de rollen voorlezen. Maar… hoe meer hij hoort, hoe verdrietiger hij wordt. Als alles gelezen is, staat de koning op en scheurt zijn kleren. Zoals zijn kleren kapot zijn, zo is zijn hart kapot. Gods woord laat hem zien hoe ver hij en zijn volk van de Here zijn afgedwaald (2 Kronieken 34).

Heel veel mensen denken dat ze uit zichzelf wel weten hoe ze moeten leven. Daar heb je Gods Woord niet voor nodig. Ze vertrouwen op hun eigen inzichten en denken dat ze wel weten wat goed en fout is door te luisteren naar hun gevoel. In de hele geschiedenis is gebleken dat menselijke maatstaven zo veranderlijk zijn als het weer en steeds opnieuw teleurstellen. Wij hebben voor ons leven de vaste en betrouwbare richtlijnen nodig die we vinden in Gods Woord.

Koning Josia, die de Here oprecht liefheeft en Hem wil dienen, weet niet van nature hoe hij en zijn volk moeten leven naar Gods wil. Dat vertellen de wetsrollen hem. Maar als hij weet wat God van hem en zijn volk verlangt, komt hij in actie! Hij roept het hele volk bijeen. Hij sluit voor de ogen van iedereen een verbond met de Here. Hij belooft God plechtig om met zijn hele hart en zijn hele ziel te doen wat Gods wet en Zijn woord zegt. En het hele volk wil dat ook. En de Here zegent de koning en het volk zolang Josia leeft.

Zalig die Gods woord bewaart, hoort en doet. Hij zal leven!

Els ter Welle