Spreuken

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 1
Spreuken

Wijs wandelen in de wereld


Ze was depressief. De huisarts stuurde haar naar de psychiater. Ze kreeg medicijnen en gesprekken. Goed, want pillen en praten zijn in zo'n situatie vaak allebei nodig. Nu is ze gescheiden. Ze kreeg in haar huwelijk niet genoeg ruimte om tot ontplooiing te komen. Ze kreeg het advies voor zichzelf te kiezen...

Ik beloofde u terug te komen op de kerngedachte van Spreuken: de vreze des Heren is het begin der wijsheid. Houdt dat in dat iemand die de Here niet vreest, geen wijze dingen kan schrijven, zeggen of adviseren? Soms zeggen niet-gelovigen hele rake dingen. Ook kunnen er veel wijsheden in menselijke geschriften staan. Maar Gods Boek is de maatstaf van ware wijsheid. Leg deze meetlat ernaast, wijkt het af, dan is het mensenwijsheid of humanisme. En dat is dwaasheid.
Pas nu op! Want veel humanistisch denken komt heel sympathiek over. Het lijkt plezierig en voelt fijn. Maar het staat soms lijnrecht op het denken van God.
De christenvrouw die ik net beschreef, dacht dat zij in de omstandigheden waarin ze was het beste voor zichzelf kon kiezen. Maar wat zegt de Here Jezus? 'Verloochen jezelf en neem dagelijks je kruis op en volg Mij'. Au! Dit is zo'n voorbeeld dat de vreze des Heren tucht is tot wijsheid. Als we God en Zijn Woord hoogachten, wordt ons verkeerde menselijke denken recht gezet. Het geeft ons wijsheid om niet de gemakkelijkste maar wel de beste en smalle weg te gaan die ten leven leidt.

Hoe krijgen we nu onderscheid tussen de wijsheid van God en de wijsheid van de wereld?
Spr. 9:10 zegt: 'Het kennen van de Hoogheilige is verstand'. We kunnen God leren kennen door de Here Jezus toe te laten in ons leven.* En door Zijn Woord door en door te kennen. Laten we ons hoofd en hart vol maken met de kennis van de heilige God. Dan zullen we in staat zijn het verschil tussen Goddelijke en wereldse wijsheid te herkennen.

Els ter Welle

* 1 Joh. 5:20