Steeds meer weerstand tegen nationale gebedsdag VS

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 10
Ondanks dat een Amerikaanse rechter in april had besloten dat de Nationale Gebedsdag in Amerika het eerste amendement van de grondwet schendt, kon deze dag toch doorgang vinden. Volgens de rechter zou de gebedsdag een nationale religie versterken. Daardoor worden met geen of een andere geloofsovertuiging buitengesloten. Vanaf de eerste Amerikaanse president, George Washington, is de Nationale Gebedsdag een oproep van de president om te bidden. Evangelist Sammy Tippit. "Die verklaring laat in het midden tot wie en hoe. Bovendien staat het iedereen vrij om hieraan mee te doen. Sinds wanneer is vrijwillige deelname ongrondwettelijk?" Wel herinnerd Tippit eraan dat de hoop voor het land niet in het Witte Huis ligt, maar in het kerkgebouw.
Ook volgens de burgemeester van Dayton, Gary Leitzell, is het een persoonlijke keus. "Ik doe er niet aan mee, maar ik denk dat gebed voor veel mensen krachtig en therapeutisch kan zijn. Het is niet zo dat de overheid iedereen nu voorschrijft om te gaan bidden."