Steeds minder geloof in leven na de dood

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 24
Slechts 36 procent van de Nederlanders gelooft in een leven na de dood. Dat blijkt uit onderzoek van Kaski in opdracht van de KRO. In 2006 was dat nog veertig procent en tien jaar eerder 45 procent. Uit het onderzoek kwam wel naar voren dat ruim een kwart van de ondervraagden de aanwezigheid van overleden dierbaren te ervaren en praat bijna de helft hardop of in gedachten met hen. Tweederde van de Nederlanders bezoekt nooit het graf van dierbaren en praat nooit met familieleden over de eigen dood. Vier op de vijf Nederlander zetten hun uitvaartwensen niet op papier. Hoewel kerkelijke Nederlanders sterker in een leven na de dood geloven, blijven de percentages aan de lage kant. Van de katholieken zegt 46 procent hierin te geloven, bij protestanten is dat 55 procent.