Stemming

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 11
De stemming van ons land is niet in een paar zinnen te beschrijven. Voor een deel zal deze blijken uit de uitslag van de verkiezingen op 9 juni. Een paar dagen later zal de stemming waarschijnlijk weer heel anders zijn, wanneer vele huizen en winkels weer oranje kleuren vanwege het wereldkampioenschap voetbal, dat op 11 juni begint. De grote overeenkomst tussen deze twee is dat ‘iedereen’ zegt het beter te weten dan de mensen die zijn aangesteld om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten.
Op de prestaties op het WK hebben we (gelukkig) geen invloed, op de Tweede Kamer wel. Dirk van Genderen schrijft dat uw stem beslissend kan zijn. Er wordt daar besloten over onderwerpen die letterlijk van levensbelang zijn. Er zal de komende regeerperiode ongetwijfeld gesproken worden over het ‘recht op een waardig levenseinde’, zoals de indieners van het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’ dat noemen. Een aantal van deze indieners kennen we als voormalige kopstukken van VVD en PvdA. Van D66 weten we ook dat ze de wil van de mens centraal stellen.
God kan definitief terzijde worden gezet, constateert Feike ter Velde dan ook, kijkend naar de ontwikkelingen binnen de wetenschap. Immers, geloof wordt vanuit de wetenschap steeds meer weggezet als een reactie in de hersenen, misschien zelfs een ‘los contactje’. God zou dan ook door onze eigen hersenactiviteit gecreëerd worden. Leest u aansluitend op de Tijdspiegel dan ook het artikel van Ad Kooijmans, die het heeft over het geweten en het verziekte denken.
De stemming is duidelijk. We leven in een moeilijke tijd. Maar we mogen weten dat de Here spoedig komt. Laat die wetenschap onze stemming bepalen, dag aan dag.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht