Stemming

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 16
CommentaarStemming

Misschien was het onderwerp duidelijker geweest, wanneer ik hierboven ‘verkiezing’ geschreven had. Toch koos ik voor dit laatste woord, stemming in plaats van verkiezing. Ik krijg namelijk meer en meer de indruk dat het rond de verkiezing gaat om stemming (-makerij). Natuurlijk zeg ik weinig nieuws, weinig kiezers weten echt iets van de programma’s. De populariteitspols zijn bepalend. Komt de lijsttrekker goed uit voor de camera, weet hij in het debat gevat en ad rem te reageren. Een populist aan de rechterkant weet soms met gemak de kiezers van links aan te trekken. Links poetst natuurlijk ook aan het imago. Waar stemmen wij op? Een stemadvies van Het Zoeklicht, dat zou wat wezen.Je kunt je afvragen, bestaat er ‘christelijke’ politiek? Gezien de namen van sommige partijen zou je dat wel denken. Andere zeggen nee dat kan niet, maar je kunt wel als christen politiek bedrijven. Zoals je als christen ook een goed vakman kunt zijn of bestuurder. Zo kun je ook als christen een goed politicus zijn.Wanneer je op het christelijk erf rondkijkt merk je al dat praten over ‘christelijke’ politiek tot schermutseling op de kerkvloer kan leiden. Ga je wat verder van die kerkvloer afstaan en je ziet het podium dat door de camera’s in beeld wordt gebracht, dan neemt de heftigheid en de kloof vanwege ingenomen standpunten alleen maar verder en ongenuanceerder toe. De verkiezing verdeelt, er wordt stemming gemaakt. Kan dat anders, het zou niet zo moeten zijn.Gelukkig ben ik bijwoner, of om een andere Bijbelse term te gebruiken, ‘vreemdeling’ op aarde. Natuurlijk vind ik politiek aardig en soms interessant, het belang wil ik niet ontkennen, ook ik ga stemmen. Maar ik weet van een groter belang, dat van de eeuwigheid. Dan gaat het niet om de crèche voor kinderen, niet over de vergrijzing van de samenleving. Dan gaat het niet om tolerantie, acceptatie, impopulaire maatregelen, niet om het zuur, niet om het zoet. Misschien gaat het wel om integratie. Integratie in die nieuwe gemeenschap, dat hemelburgerschap, van dat andere koninkrijk. Dat is genade.Daar stem ik voor, maar dat kan alleen omdat er al eerder voor mij was gekozen.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht