Sterke groei van evangelische kerken in Vlaanderen

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 4
Het Vlaamse tv-programma Terzake meldde in februari
dat de evangelische kerken in Vlaanderen sterk groeien. In de agglomeratie van Antwerpen zijn meer dan zestig evangelische geloofsgenootschappen. Dit staat te lezen in het, eveneens Vlaamse, maandblad Kruisbanier.

In het tv-programma kregen gelovigen de kans om het geloof positief in beeld te brengen.

“Wij vormen één familie met elkaar,” zeiden enkele jonge dames voor de camera. “We bidden, steunen en helpen elkaar” Een enthousiaste voorganger zei: “Wij vertrouwen en beleven volledig het Woord Gods. Streng maar rechtvaardig is onze leuze en daar voelen wij ons gelukkig bij.” Volgens de Kruisbanier ‘straalde de vreugde en het geluk van hun gezichten.’