Stijgende temperaturen?

Dirk van Genderen • 83 - 2007 • Uitgave: 8
Stijgende temperaturen?Het milieu krijgt in de media momenteel erg veel belangstelling. Met name de mogelijke klimaatverandering houdt velen bezig. Dat is niet zo vreemd, want wanneer we voor de zoveelste keer horen dat er weer temperatuurrecords zijn gebroken, ga je op den duur toch geloven dat er wat aan de hand is?De wetenschappers hebben mij vooralsnog niet kunnen overtuigen. Ik las onlangs zelfs dat het in zuidelijk Afrika al geruime tijd extreem koud is. Een feit is in elk geval dat het beslist niet zo is dat alle wetenschappers op één lijn zitten wat betreft een verwachte verdere stijging van de temperatuur op aarde. Er zijn ook wetenschappers die serieus rekening houden met een daling van de temperatuur.Het is hier niet de plaats om dieper in te gaan op deze problematiek. Wel leg ik de vraag op tafel of de Bijbel misschien iets zegt over een toekomstige temperatuurstijging.

Volgens mij is er maar één plaats in de hele Bijbel waar expliciet wordt gesproken over een komende extreme hitte. Dat is in Openbaring 16, waar we lezen dat de vierde engel zijn schaal van de gramschap van God uitgiet over de zon en dat haar (de zon) wordt gegeven de mensen te verzengen met vuur. ‘En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, Die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven’ (vers 9).

Dit vers zou kunnen wijzen op grotere zonneactiviteit, die een duidelijke stijging van de temperatuur tot gevolg zal hebben. Misschien is het wel zo dat de huidige stijging van de temperatuur, die zeker een feit is, meer aan de zon te wijten is dan aan de invloed van de mens.Voor een zuivere en eerlijke discussie lijkt het mij noodzakelijk dat de media ook ruimte bieden aan wetenschappers die nu worden genegeerd, omdat ze niet meelopen met de massa. Ondertussen zijn wij geroepen de aarde te bewaren (Gen. 2:15). Maar laten we a.u.b. niet denken dat het in onze macht ligt om het paradijs te herstellen en de aarde zo geschikt te maken voor Gods Koninkrijk. God Zelf zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand brengen (Op. 21:1).Dirk van Genderen