Storm

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 23
Zodra de storm treft, verliest Jona alle controle. Voordien had hij zijn bestemming gekozen, zich een ticket gekocht: in eigen kracht weg van God. Veel controle en investeringen van een mens… compleet nietig wanneer God de storm los laat breken. Zodra de storm Jona treft, verliest hij alle controle: geen bemoedigend woord, geen gebed.
Zodra de storm Paulus treft, proclameert zijn leven hoop en gebed. Twee predikers met zegen op hun prediking, maar twee verschillende reacties. Wanneer de storm treft, wordt het hart openbaar. De storm zuivert de slechte intenties van Jona en houdt Paulus afgestemd op God. En u?

drs. Jef De Vriese