Strijd

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 4
Er is deze periode veel strijd te zien op televisie. Vol overgave probeert een groot aantal sporters niet alleen zichzelf te overwinnen, maar vooral ook de tegenstander. De Olympische Winterspelen zijn voor veel (winter)sporters het hoogtepunt van hun carrière. In de stadions en achter de televisie wordt volop meegeleefd in die strijd. De journaalbeelden laten ons ook andere strijd zien. Geweld is aan de orde van de dag.
Er woedt ook een strijd die we niet direct zien, maar waarvan wel de gevolgen steeds meer zichtbaar worden. Eerder schreef ik over de Amsterdamse gemeenteraad, die wil dat christelijke organisaties geen subsidie meer krijgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft gezegd dat ze niet met dat standpunt meegaan, maar het laat zien dat de samenleving steeds meer ‘van God los’ raakt. Feike ter Velde constateert aan de andere kant ook een toenemende behoefte aan spirituele inspiratie. Er is behoefte aan zingeving. Tijd dus dat de kerk hét antwoord geven.
Wanneer je dan leest dat een ongelovige dominee toch op de kansel mag blijven staan, omdat hij met zijn uitspraken niet het fundament van de kerk zou aantasten, dan vrees ik echter het ergste voor die kerk. Hans Kruisman had dat toen hij een predikant hoorde zeggen dat die niet zoveel had met de wapenrusting Gods. Voor hem reden om in zes artikelen in te gaan op deze wapenrusting. “We strijden niet vóór de overwinning, maar vanuit de overwinning. Wij moeten standhouden en satan weerstaan.”
Bij de Winterspelen zijn meer verliezers dan winnaars. Er is maar beperkt plaats op het hoogste treetje van het erepodium. Als gelovigen mogen we echter weten dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht