Strijd

Peter de Haan • 82 - 2006/07 • Uitgave: 13
Israël domineert het nieuws en de achtergrondrubrieken. Jan van Barneveld schrijft dat de wereld wordt rijp gemaakt voor een jihad tegen Israël. Een land dat in de Bijbel wordt vergeleken met een ‘tsippor’, een kleine, kwetsbare vogel. Maar Gieneke van Veen-Vrolijk laat zien dat God de Zijnen zal herstellen en verder leiden. Ook Gert van de Weerd gaat in op het herstel van Israël. Eens zal Israël de Here erkennen en zal Hij hen tot een God zijn.Dirk van Genderen constateert een groeiend verlangen naar geestelijk leven bij jongeren in de reformatorische hoek. Deze ontwikkeling levert echter vaak ook geestelijke strijd op. Binnen de kerken, maar ook in families. Satan is de lachende derde. Laten we dan ook (blijven) bidden voor Gods werk in deze kerken. De Efeze-brief geeft ons de opdracht mee om samen geworteld en gegrond te zijn in de liefde, zodat we dan Zijn liefde leren kennen en vervuld worden van Zijn volheid.Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht