Studiedag Europa vond veel waardering

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 26
Studiedag Europa vond veel waarderingDe studiedag over Europa, zaterdag 4 maart jl., in Het Brandpunt te Doorn werd een grote zegen. Ten eerste omdat er veel minder sneeuw viel dan werd verwacht in het weerbericht. Dat betekende dat de vierhonderdzeventig deelnemers allen konden komen en weer goed thuis konden komen. Het Brandpunt puilde werkelijk uit. Tegen de laatste inschrijvers voor de dag hebben we nee moeten zeggen en dat is erg jammer. De kapel zat helemaal vol en met de eetzaal, ook helemaal vol, in het hoofdgebouw was een televisieverbinding aangelegd. Zo konden de meeste deelnemers alles goed meemaken.


Griekse geest is oppermachtig

De dag begon met een overzicht van de geschiedenisfeiten die uiteindelijke leidden tot de eenwording van Europa, door Feike ter Velde, hoofdredacteur van Het Zoeklicht. De vier wereldrijken van Daniël 2 en Daniël 7 vormen, profetisch gezien, de leidraad voor de geschiedbeschouwing. De Bijbel en de profeten hebben in déze wereldwerkelijkheid gesproken. Ook Daniël, als hij de lijnen naar de toekomst trekt, zoals die hem worden getoond door God (Dan. 2:28). Er zijn vier wereldrijken die worden afgesloten met het Romeinse wereldrijk. Dat Romeinse wereldrijk zal in herstelde vorm, vermengd met kleiachtig leem, in het laatst der dagen het rijk van de antichrist worden, een rijk dat ‘buitengewoon vreselijk’ wordt genoemd (Dan. 7:19).

Dat herstelde Romeinse rijk van de eindtijd is de Grieks-Romeinse cultuur van de tijd van het Nieuwe Testament. De Griekse geest is in Europa oppermachtig. Er is daarin geen ruimte voor christenen met bijbelse opvattingen. Eerst werden de Joden uitgeroeid in Europa, nu nog de christenen het zwijgen opleggen, althans voor zover zij zichzelf al niet het zwijgen hebben opgelegd. De ‘antigeest’ van de antichrist zal in dit Europa straks oppermachtig worden. Zijn macht is zichtbaar groeiend in het publieke domein, waar christenen uit werden verdreven. Gods geboden werden het zwijgen opgelegd. Psalm 2 is werkelijkheid in Europa – de knellende banden van Gods wet werd afgeworpen. Wat eeuwen lang is gepoogd is vandaag gerealiseerd in Europa. Het Europese rijk waarvan Napoleon en Hitler droomden is er gekomen: sterke buitengrenzen, open binnengrenzen, overal autosnelwegen en iedereen een auto. Voorts een sterke economie in een open markt en een Europese munt. Straks zal zonder toedoen van mensenhanden een steen van boven komen en zal die vier wereldrijken tegelijkertijd(!) vernietigen (Dan. 2:35). Dan zal het Koninkrijk Gods op aarde komen en is ons gebed verhoord: ‘Uw Koninkrijk kome’.Politieke en radicale islam

Onderzoeksjournalist Emerson Vermaat had een boeiend betoog over de politieke en radicale Islam in Europa. De altijd verhullende interviews die Islamitische leiders aan Westerse media geven, waarin men geweld afwijst, staan steeds in schril contrast met de interviews die men geeft in Arabische media, zoals Al-Jazeerah, de Arabisch-islamitische propagandazender van het Midden-Oosten. Daarin wordt door deze zelfde islamitische leiders geweld goedgepraat en gepromoot. Een undercover journalist hoorde uit de mond van de imam van de moskee in het Engelse Leeds, dat de terreuractie in de Londense metro een prima daad was. De daders kwamen uit de moskee van Leeds. Want, zo zei hij, nu wist men in Engeland dat er ook moslims onder hen wonen en daar zal men van nu af aan rekening mee moeten houden. Kort daarvoor had deze zelfde imam tegenover Engelse media geweld afgewezen. Uit een onderzoek in Engeland is gebleken dat veertig procent van de moslims voor de invoering van ‘sjaria’ - de islamitische wetgeving - is. Moslims zijn op weg naar de macht in Europa. In 1980 sprak de Islamic Council for Europe zich al uit voor het overnemen van de politieke macht lokale besturen, waarbij men daar al kan overgaan tot de invoering van de ‘sjaria’. Eén op de vijf moslims in Engeland , zo bleek uit een ander onderzoek, staat sympathiek tegenover zelfmoordterreur.De radicale islamieten in Europa putten voor hun Jodenhaat uit dezelfde bronnen als de Nazi’s in de jaren ’30 en ’40. De radicale islam is fascistisch tot op het bot. De Jodenhaat is enorm en dat wordt breed uitgemeten in Europa. Men maakt o.a. gebruik van bijv. De protocollen van de wijzen van Sion waarin wordt ‘bewezen’ dat de Joden streven naar wereldoverheersing. Dat was hét argument van Hitler om de Joden om te brengen en uit te roeien. Deze ‘protocollen’ werden destijds gemaakt door de Russische geheime dienst, midden 19e eeuw, als actiemiddel tegen de Joden in Rusland en de rest van de wereld. Ondanks al ons belastinggeld naar de Palestijnse gebieden kiezen de Palestijnen voor de terreurbeweging Hamas en wensen de vernietiging van Israël.

Moslims zullen aan onze overheden steeds nieuwe eisen formuleren en via de rechter hun eisen kracht laten bijzetten in hun opmars naar de macht. In de media spreekt men gematigd, maar in eigen kring is men radicaal. In de grote steden van Europa zien we moslimradicalen samengaan met criminelen, zoals de ‘Groep der Barbaren’ in Parijs, die onlangs een Joodse jongen op gruwelijke wijze ombracht. Moslims eisen Zuid-Spanje terug als hun land, waar ze eeuwen lang hebben gewoond. Ze pleiten voor het afsnijden van de olietoevoer naar Europa om hun eisen kracht bij te zetten.


Er zijn zeer veel boze jonge moslims in de Westerse samenleving, die tot alles in staat zijn. Tot zo ver Emerson Vermaat, die ook boeken schreef over dit onderwerp (Verkrijgbaar bij Het Zoeklicht).Verlost van de draak

Willem Ouweneel sprak over Europa vanuit Openbaring 12 – het Lam en de Draak. Dit is de rode draad door de hele Schrift. Al in het boek Exodus wordt dat duidelijk: Israël wordt bevrijd uit de macht van de goden van Egypte door het bloed van het Lam. Ook daar stond al het Lam tegenover de draak. De draak, de vuurdraak, is de geestelijke macht achter de aardse machten. In zijn prachtige boek “De negende Koning” (verkrijgbaar bij Het Zoeklicht) wordt deze metafysische werkelijkheid bijzonder pakkend uitgewerkt. Het boek geeft een heldere blik op het profetisch Woord. Het meest indrukwekkende beeld is de lossers-akte in de hand van God op de troon (Openb. 5) en niemand blijkt waardig om de zegels van de koopakte van de hele schepping te openen. Het wordt doodstil in de hemel, Johannes huilt…want er was niemand. En dan komt het Lam, staande als geslacht, in beeld. Hij is waardig! De schepping wordt verlost uit de greep van de draak. Europa is het machtsgebied van de draak, maar de verlosten volgen nu al het Lam, waar het ook heen gaat (Openb. 14:4). Zij worden niet meegesleept door de draak.Henk Medema sprak over de goddeloosheid van Europa, na zo veel eeuwen christendom. God trekt zich terug uit Europa, maar zolang er gelovigen zijn mogen zij, lichtende lichten zijn in de groeiende duisternis. De religie van Europa is het ‘economisme’ - dáár gaat het over in Brussel – over wat we hébben, niet over wat we zijn. Laten we het Lam volgen!Gert van de Weerd, schrijver van boeken over de profeten en de betekenis van hun profetie (verkrijgbaar bij Het Zoeklicht), toonde aan hoe belangrijk het is de sleutel te vinden die past op het profetische Woord. Die sleutel was lange tijd zoek. Maar wie de sleutel vindt heeft toegang en ontdekt de aller rijkste schatten bij een geopende Bijbel.Het was een rijk gevulde dag onder de zegen van onze God, die we zeer dankbaar zijn. Mag het alles bijdragen tot verdere uitbouw van het werk van Het Zoeklicht in deze profetische tijden.Feike ter Velde