Tegen de regels preken tegen Obama

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 21
Meer dan dertig Amerikaanse voorgangers hebben de wet overtreden door zich in de prediking met de politieke presidentscampagnes te bemoeien. De preken tegen presidentskandidaat Obama (Democraat) gaan in tegen een belastingwet uit 1954, waarin gesteld wordt dat ‘alle van belasting vrijgestelde, niet op winst uitzijnde instellingen niet mogen deelnemen aan, of zich bemoeien met politieke campagnes die erop gericht zijn een openbaar ambt te verwerven’. Voorganger Ron Johnson noemde stemmers op Barack Obama ‘moreel schizofreen’. De Washington Times citeert: “De standpunten van de Democratische presidentskandidaat over abortus en homoseksuele partnerschappen staan volkomen haaks op de waarheid die God in de geschriften heeft geopenbaard.” De belastingdienst IRS volgt de situatie op de voet, meldt zij in een verklaring.