Temperatuurmeting

Diederik Brussee • 97 - 2021 • Uitgave: 1
Een Zoeklichtabonnee liet ons het volgende weten:

Voor het verrichten van servicewerkzaamheden bezoek ik namens mijn werkgever één of meerdere klanten per dag. Het is daarbij gebruikelijk dat ik me aanmeld en - om toegang te krijgen tot hun bedrijf - aan bepaalde voorwaarden voldoe, zoals het dragen van veiligheidsschoenen.

Sinds corona is er bij sommige klanten een vereiste bij gekomen: Mijn temperatuur moet worden opgenomen en wanneer die te hoog is wordt mij de toegang geweigerd. Hoewel bedrijven er verschillend mee omgegaan en er niet altijd aan de privacyregels wordt voldaan, heb ik daar nog niet zoveel moeite mee gehad.

Een trend
Maar sinds kort is er een nieuwe voorwaarde bij gekomen. Het zijn nu nog incidenten, maar er zijn al bedrijven die een ‘negatieve coronatest’ (dus een bewijs dat ik geen corona heb) als voorwaarde stellen voor toegang tot hun bedrijf.
Dit kan een trend gaan worden. Als het tegen zit dan moet er wekelijks in mijn neus gepord gaan worden. Mijn werkgever leek weinig geïnteresseerd te zijn in hoeverre dit wel van ons geëist mag worden en leek zich meer druk te maken om de discussie die was ontstaan met een klant over wie deze test moet gaan betalen.

Eraan meewerken
Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst klanten gaan eisen dat bezoekers van hun bedrijf gevaccineerd moeten zijn om toegang te krijgen. Daar heb ik nog niets van gehoord, maar ik maak me daar wel zorgen over.
Bij veel mensen die ik ontmoet heerst de mening - misschien wel aangevoerd door minister Hugo de Jonge – dat een vaccin nodig is als oplossing voor de huidige crisis. Het vaccineren wordt in eerste instantie niet verplicht gesteld. Maar de druk vanuit de samenleving kan dusdanig groot worden dat je uiteindelijk niet anders kunt doen dan eraan meewerken. Met andere woorden, wanneer het zover komt kan het om het verlies of behoud van mijn baan gaan.

Dit vind ik beangstigd.

Diederik Brussee