Terreurdreiging

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 24
TerreurdreigingSteeds meer moeten wetten worden aangepast en bestaande wetten aangescherpt. Want overal dreigt terreur. Altijd uit islamitische hoek. De politieke Islam stelt zich ten doel de Westerse samenleving te vernietigen. De haat van de Islam tegen onze vrije samenleving is overal evident. Bij al het praten – en dat is op zichzelf goed – moet wel de essentie aan de orde komen. Moslimleiders in Europa moeten zich willen uitspreken, te willen leven in een vrije en democratische samenleving. Anders moeten we een dubbele agenda bij hen vrezen. Dat roepen helaas vandaag alleen rechtse politici van verdacht allooi. Maar ze hebben wel een punt.Onze wetgeving is altijd uitgegaan van een samenleving met joods-christelijke waarden en normen. Zelfs de meest gewetenloze crimineel moet binnen dit waardesysteem ooit nog eens op het goede pad kunnen worden gebracht. De doodstraf is daarom allang afgeschaft. De laatste decennia zijn de straffen op misdaad ook steeds milder geworden. Gevangenissen zijn niet de plaatsen waar een mens beter wordt, eerder het tegendeel. Dus werden er tal van alternatieven bedacht en werd het gevangeniswezen overspoeld met zaken, die de gestraften kunnen helpen het eigen leven op een hoger plan te brengen. Vanuit ons joods-christelijke waardesysteem allemaal volledig acceptabel. Maar onze samenleving is grondig veranderd met de komst van de Islam. Die verandering lijkt nog niet in het vizier van veel politici en beleidsmakers. Het is op z’n minst niet ‘politiek correct’ om op de gevaren te wijzen die ons bedreigen. Wel in vage termen, maar niet met naam en toenaam.De kastanjes worden vooralsnog uit het vuur gehaald door mensen, die bereid zijn politiek hun nek uit te staken. Zij worden dan ook voortdurend als extreem en rechts – dat klinkt ook slecht, want links is nog steeds ‘in’ – bestempeld. Dat is diep treurig, want zo komt niet echt het probleem boven tafel en blijft het dweilen met de kraan open. Als jaar-in-jaar-uit dan hier en dan daar mensen worden vermoord en bommen worden gelegd om reacties uit te lokken dan kunnen islamieten voor de televisie komen klagen dat ze hier worden gediscrimineerd. Dat was na de val van het communisme het dagelijks toneel op de Balkan. Moslimgroepen – zoals Albanezen in Kosovo – bedreven terreur, vermoordden politieagenten, werden getraind door fanatieke Palestijnen met ervaring, Al Qaida kwam een handje meehelpen en Europa, samen met Amerika onder Clinton, ging de Serven bombarderen. Met voorbij zien van de werkelijkheid trachtte men de Islam op de Balkan een handje te helpen. De werkelijkheid nu is echter dat heel Europa met hetzelfde probleem kampt. Wie moeten nu gebombardeerd worden, kan men zich afvragen.Atoomterreur

Deskundigen waarschuwen al jaren dat na de val van de Sovjetunie vrij makkelijk aan verrijkt uranium is te komen, waarmee terreurgroepen de zogenaamde ‘vuile’ bom kunnen maken. Als dat gebeurt dan is de wereld in een klap veranderd. En die dreiging komt elke dag een stukje dichterbij. Moslimgroepen is het tot nu toe nog niet gelukt dit uranium in handen te krijgen, maar dat lijkt een kwestie van tijd. In ons onbenullige Nederland was het mogelijk dat een moslim uit Pakistan atoomgeheimen kon meenemen en die door kon verkopen aan zijn regering. Hij woont er nu in een riant huis van in Pakistan. Ook andere landen konden zijn technologie kopen, zoals Libië en Iran.Had het terrorisme in de jaren ’70 en ’80 nog duidelijke politieke doelen – zoals vliegtuigkapingen door Palestijnen – nu is terreur erop gericht om zoveel mogelijk mensen te doden. In 1990 wilde moslims het hele WTC-gebouw in New York, met zo’n tienduizend mensen erin, opblazen. Het feitelijke doel is: vernietiging van de hele maatschappij. In 1995 werd op de Filippijnen een Arabische samenzwering ontdekt om enkele tientallen Amerikaanse vliegtuigen te laten verongelukken. Eind jaren ’90 bliezen moslims enkele Amerikaanse ambassades op. Meer dan zesduizend doden. De aanslagen in New York en Washington liggen nog kersvers in het geheugen en zijn de geschiedenis ingegaan als 9/11.

Tot nu toe hebben terroristen gewone wapens en explosieven gebruikt, maar dat kan veranderen. Nu zoeken terreurgroepen naar ABC-wapens, dat zijn atomaire -, biologische - en chemische wapens. Terreurexperts zijn het erover eens dat dit gevaar bijzonder reeël is en, als het gebeurt, het tot een massaal aantal slachtoffers zal leiden. Onlangs werden Arabische terroristen in Duitsland opgepakt omdat men eraan toe was splijtbaar materiaal (uranium) van criminelen uit het voormalige Oostblok te kopen. Heeft men dit in handen dan kan binnen afzienbare tijd de zogenaamde ‘vuile bom’ ergens in een westerse stad tot ontploffing worden gebracht met onvoorstelbare gevolgen.Pakistaanse bom

De toenmalige president Bhoetto van Pakistan verklaarde in een interview: "We zullen en moeten die bom krijgen. Zelfs al moeten we er gras voor eten". De islamitische bom bestaat al jaren, dankzij gestolen technologie uit Nederland door een Pakistaanse spion: Abdhul Quadeer Khan. Hij was een keurige man uit Pakistan die in een rijtjeshuis te Zwanenburg woonde en van 1972 tot 1975 werkte bij het Fysisch Dynamisch Onderzoeksbureau van het VMF-concern. Hij was echter tevens belast met een niet onbelangrijke functie bij de atoomindustrie in zijn geboorteland Pakistan. Khan stal geheime nucleaire gegevens in Nederland voor het ontwikkelen van Pakistans eigen atoombom. De man deed in Amsterdam slechts "ondergeschikt werk", zo was de eerste reactie van de Nederlandse regering. 'Hij had geen toegang tot de geheime technologie". Later moest men op deze uitspraken terugkomen.

Onze regering, destijds door Engeland bijtijds gewaarschuwd(!) voor Pakistaanse aankopen van uranium in het islamitische Niger, kon niet anders dan een diepgaand onderzoek instellen. Onze minister van buitenlandse zaken, Van der Klaauw, deelde destijds echter mee dat de Pakistaanse regering hem had bezworen de kennis van uraniumverrijking "alleen voor vreedzame doeleinden te gebruiken". Zie hier al de opperste onnozelheid van onze politici. De islamitische bom is een feit dankzij de Nederlandse regering van toen. Terreurgroepen zullen op een dag zeker slagen in het uitvoeren van hun boosaardigste plannen. De mens der wetteloosheid beheerst reeds deze wereld. Is ook dat niet een teken van de tijd?Feike ter Velde