Terug of vooruit?

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 24
Heeft u ze al langs zien komen, de jaarlijkse parade van lijstjes die ons helpen om terug te blikken op het afgelopen jaar? De komende weken komen er van alle kanten weer de nodige jaaroverzichten op ons af. Het is een tijd van terugblikken, zo aan het eind van het jaar. Het belangrijkste nieuws van dit jaar was ongetwijfeld de economische crisis, met de Arabische Lente (met name in Egypte en Libië) als goede tweede. Over beide onderwerpen kunt u in dit nummer lezen. Echter, niet achteruit kijkend, maar met een blik op toekomstige ontwikkelingen.
Feike ter Velde grijpt bij het bespreken van de financiële problemen wel eerst terug op de Griekse mythologie, maar wijst daarbij op de Griekse geest en wat de gevolgen van dit denken (zullen) zijn. Tijdens de studiedag werd onder andere vooruitgekeken naar de gevolgen van de Arabische Lente. Zal deze ruimte gaan bieden aan de gewenste democratie?
Vanaf deze plek wil ik toch nog even terugkijken. Sinds het voorjaar van 2007 is Oscar Lohuis aan Het Zoeklicht verbonden. In dit nummer kondigt hij helaas zijn afscheid aan als vaste schrijver in een artikel met de treffende kop: ‘Hoe ga je eindigen?’ Dit gaat overigens vooral over hoe hoop en verwachting ons leven bepalen. Eindig je als een gedesillusioneerde oudere, of juist jong van hart en vol van vreugde. Samen met Oscar Lohuis sluit ik af: Samen mogen we Hem verwachten. Het beste komt nog.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht