The Passion

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 4
The PassionDe gewelddadige verfilming van het lijden en sterven van Christus heeft velen diep ontroerd en anderen in het harnas gejaagd wegens de brutale regie. Nog nooit werd het lijden van Christus zo wreed in beeld gebracht. Zijn lichamelijk lijden was immens, onmetelijk pijnlijk en dodelijk, maar – ik schrijf het met grote schroom – niet uniek. Ontelbaar zijn de martelaren, de onschuldige slachtoffers en de mensen die hun leven offerden en een gelijksoortig lijden ondergingen.

Het wezenlijke van Zijn lijden was de scheiding van Zijn Vader, het oordeel over de zonde die over Zijn ziel en geest werd uitgegoten. Wie zich blind staart op het beeld van het lichamelijk lijden verliest de kern uit het oog: de innerlijke noodkreet van Gods Zoon die de beker van Gods gramschap niet alleen in het lichaam, maar ook in de geest heeft gedronken. Met Zijn bloed heeft Hij ook Zijn ziel voor u en mij vergoten.Jef De Vriese