Tijdspiegel

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 4
Wellicht is de Tijdspiegel de oudste rubriek in Het Zoeklicht. We proberen ontwikkelingen te volgen en samenhang te signaleren met het profetisch woord. Dat wordt steeds makkelijker. Vervulling van het profetisch woord is er dagelijks. De tijd op de wereldklok tikt langzaam weg. Onze hoofdredacteur wijst op een zeer duidelijke ontwikkeling. Iran, het Bijbelse Perzië is nu ook een nucleaire macht geworden. Wanneer zal Israël of zullen de VS daar interveniëren, want de dreiging wordt erg groot? Zal dat de inleiding
worden tot de opmars van Gog en Magog (Rusland), waar Ezechiël (38-39) over profeteert? Het einde der tijden is dichtbij gekomen.

Ook de leugengeesten zijn actief. Martie Dieperink schrijft over het Judasevangelie.
Juist met Pasen werd dit ‘evangelie’ wereldkundig gemaakt. De achtergronden las u niet in uw krant, wel in Het Zoeklicht.
We moeten sterk staan in ons geloof en ons niet uit het veld laten slaan.
Els ter Welle bemoedigt met een Spreuk, ‘Door zijn kennis zijn de waterdiepten gekliefd en druppelen de wolken dauw.’