Toekomst

Peter de Haan • 87 - 2011 • Uitgave: 22
De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Ik krijg nog wel eens mensen aan de telefoon die daar vraagtekens bij zetten, onder andere naar aanleiding van de berichten van de slechte beveiliging van gegevens door de overheid. Steeds meer informatie over u wordt ergens digitaal opgeslagen. Daarbij geldt tot nu toe dat dit het leven makkelijker maakt, maar een totale controlemaatschappij in de toekomst steeds dichterbij brengt.
In dit nummer leest u twee artikelen van Kris Tavernier, één in de serie over de boeken die in Openbaring worden genoemd en één over de aarde in barensnood. Gastschrijver Raymond Hausoul spitst zich toe op Libië, dat ook in de eindtijd een rol zal spelen. Hans Kruisman bespreekt in de komende nummers de postmoderne invloeden op de Gemeente, naar aanleiding van de cursus Celebrate Recovery. Het leven in deze tijd is voor een christen niet lastig. Er wordt om veel onderscheidingsvermogen gevraagd en als christen wandelen we vaak alleen. Feike ter Velde schrijft hierover.
Maar de moderne tijd is ook een zegen. Ik zou mijn werk niet meer zonder computer kunnen voorstellen. En door de techniek is het mogelijk om thuis te werken terwijl ons pasgeboren dochtertje naast me ligt. Geweldig, dat het mogelijk is om dan ook thuis m’n taak als vader te vervullen. Via e-mail bereiken mij intussen de data voor de Israëlreizen van volgend jaar, zodat u deze op de pagina hiernaast terug kunt vinden.
Tot slot wil ik nog graag uw aandacht voor het kerstnummer. Verderop in dit nummer werpen we vast een blik vooruit naar dit nummer, dat weer zeer geschikt zal zijn om als evangelisatieblad te gebruiken en anderen op een toekomst mét God te wijzen.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht