Toogdag 2007: 'Bent ú voorbereid?'

Peter de Haan • 83 - 2007 • Uitgave: 13
samenzang op de Toogdag
Toogdag 2007

‘Bent ú voorbereid?’
De Veluwehal in Barneveld zat goed vol tijdens de jaarlijkse Zoeklicht Toogdag op 8 september. Zo’n 1600 aanwezigen luisterden aandachtig naar de sprekers ds. Henk Schouten en dr. Roger Liebi. Zij spraken over het thema ‘Leven we écht in de eindtijd?!’.

Een verslag van deze bijzondere dag.
Tijdens de ochtendsamenkomst stonden beide sprekers op het podium. Henk Schouten sprak over de tijd waarin we nu leven. Mensen willen een nieuwe boodschap, iets dat actueel is, zo beschrijft hij de hedendaagse cultuur. “Mensen hebben nu meer vertrouwen in Noorse koninklijke handlezers en koffiedik als in Gods woord. Je mag alles geloven wat fantasievol is, behalve Zijn woord. In sommige kerken is daarom de boodschap aangepast aan het moderne levensgevoel van welvaart, gezondheid en geluk. Het Zoeklicht pas haar boodschap niet aan, die is juist actueler dan ooit.” Ds. Henk Schouten
We leven volgens Henk Schouten in een tijd van wetsverachting. “De mens legt de regels van God, Zijn aanwijzingen bij de schepping, naast zich neer. Tegenwoordig is er veel aandacht voor het milieu. Al Gore had op 7 juli jl. (7-7-7) zijn klimaatfeestje, dat werd geopend door Aboriginals die demonen aanbaden om de ‘goden’ gunstig te stemmen. De schepping zucht en lijdt onder de zonden. Feike ter Velde schreef er onlangs over. Mensen vielen over hem heen, omdat ze de waarheid niet willen horen. De antichrist zal op dezelfde manier te werk gaan als Al Gore en alle camera’s op zich gevestigd weten. Het Zoeklicht heeft een hoogst actuele boodschap. We weten niet hoelang het nog duurt, dat heeft Het Zoeklicht nooit gezegd. Maar het is wel belangrijk dat u klaar bent voor de opname. Het gaat om uw eeuwigheidswaarde.”Dr. Roger Liebi
Zwitser Roger Liebi sprak zowel tijdens de ochtend- als de middagsamenkomst, in het Nederlands. Hij had een duidelijke boodschap, die ’s middags tot enkele duidelijke conclusies leidde. Liebi heeft een lijst gemaakt met 120 profetieën die de afgelopen honderd jaar zijn vervuld. Met de aanwezigen ging hij een lijst van 35 van deze profetieën langs, om aan te tonen dat we écht in de eindtijd leven; onweerlegbare argumenten die aantonen dat Jezus spoedig terug zal komen. Nadat hij ’s ochtends nog maar acht uitgekomen profetieën had behandeld, ging Roger Liebi ’s middags de overige argumenten langs. De rode draad was: Israël. De terugkeer van Gods volk en de pogingen om haar weer te verdrijven (tot vandaag toe). Zijn uitleg leidde tot drie slotconclusies:

• Wij leven in de eindtijd en Jezus komt spoedig als rechter der wereld (2Kor. 5:20). Bent ú voorbereid?

• De Bijbel is Gods woord aan ons. Zij is waar en God spreekt tot ons.

• Keer terug tot God en verzoen u met Hem (1Joh. 1:9).

Roger Liebi sloot zijn betoog af met een constatering die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat: “Er zijn geen profetieën meer die nog moeten plaatsvinden voor de opname, dus dat kan vandaag al zover zijn!”Natuurlijk voorzag het programma ook in zang en muziek, dit alles onder de muzikale leiding van Jan Quintus Zwart. Naast de samenzang (Zwart: “Jullie zouden allemaal bij een koor moeten.”) lieten ook het koor Voices en sopraan Judith Sportel enkele mooie liederen horen over Gods liefde. Sportel gaf een mooie uitvoering van People need the Lord, mensen hebben God nodig. Ook de muzikale kwaliteiten van Jacques Marcus (fluit), Marcel van de Ketterij (orgel) en pianist Jan Lenselink gaven koor en samenzang op een prachtige manier muzikale ondersteuning.Kinderen:'Bewaar je oog...'
De dag werd feestelijk afgesloten met een optreden van de kinderen. Zij hadden een apart programma, waar ze onder andere een lantaarntje maakten (bij de tekst uit Ps. 119:105). Ongeveer 35 kinderen sloten de dag, samen met alle aanwezigen, zingend af met het lied Bewaar je oog voor wat je ziet.Foto’s en tekst: Peter de Haan