Toogdag

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 18
Volgende week, op zaterdag 13 september, wordt de jaarlijkse Toog- en ontmoetingsdag van Het Zoeklicht gehouden. In nummer 16 zonden we hiervan al een poster mee, waarop het thema duidelijk stond vermeld: Jezus zal zeker komen. Met dit thema met recht een Maranatha-dag.
Dit jaar komen we niet bij elkaar in Barneveld, maar op ons eigen terrein in Doorn, in een grote tent op het weiland naast Het Brandpunt. Hiernaast kunt u meer lezen over het parkeren op en rond het terrein. Sprekers zijn Henk Schouten, Feike ter Velde en Aad van de Sande.
De avond ervoor is Aad van de Sande ook al te horen, tijdens een speciale jongerenavond over hetzelfde thema. Daar zal ook ds. M.M. van Campen met de jongeren spreken over de vraag waarom het leven in de wetenschap dat de Here Jezus spoedig zal komen, belangrijk is voor je persoonlijke geloof.
Henk Schouten schetst in het Commentaar dat we zien is dat de wereld zich steeds meer ontwikkeld volgens de lijnen die lang geleden door profeten zijn uitgezet. ‘Er zijn mensen die dat niet willen geloven. Ze zijn als de schriftgeleerden die met de Schrift in de hand de wijzen naar Bethlehem stuurden, maar zelf ongelovig thuisbleven.’ Alvast een mooie voorzet voor deze jongerenavond. Ben je zo’n schriftgeleerde, of kijk je met de Schrift in de hand naar de ontwikkelingen om je heen.
Het Zoeklicht heeft onlangs een nieuw boek uitgegeven over de ontwikkelingen rond Rusland, Iran en olie: Het Ezechiël Verbond. Natuurlijk van harte aanbevolen!

Peter de Haan