Tornado's

Reinier van den Berg • 79 - 2003/04 • Uitgave: 6/7
De tornado is het krachtigste weerverschijnsel dat we op aarde kennen. In Nederland spreken we in het algemeen van een windhoos, als we een slurf aan een dreigende wolkenmassa zien hangen. Alleen bij zware windhozen is ook in ons land de term tornado gebruikelijk. Zo wordt er nu nog gesproken over de tornado van Borculo. Dit Gelderse dorp werd in de zomer van 1925 zwaar beschadigd door een tornado. Recenter werden de dorpen Chaam en Tricht, in juni 1967, ten dele verwoest door de ontzagwekkende kracht van een tornado.

In Amerika komen tornado’s veel vaker voor. Men schat het aantal wel op 1000 per jaar. Daar zitten veel zwakke tornado’s bij, maar jaarlijks toch ook tientallen zware tornado’s. In het voorjaar van dit jaar zijn er relatief veel zware tornado’s gesignaleerd in het gebied dat wel bekend staat als Tornado Alley. Dit gebied omvat staten als Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Missouri en Illinois. Zelf ben ik in mei ook afgereisd naar het Midden-Westen van Amerika. Met vier collega’s, en een camerateam van de EO, ben ik enkele weken op zoek gegaan naar tornado’s. Jacht op tornado’s. Tornado’s laten zich echter buitengewoon moeilijk vinden. Als tornadojager moet je exact op het juiste moment op de goede plaats staan in een gebied bijna net zo groot als Europa. In totaal hebben we twee keer korte tijd een glimp opgevangen van een tornado. Drie jaar geleden hadden we wat dat betreft meer succes. Toen onderschepten we op een avond maar liefst 7 tornado’s, waaronder enkele zware exemplaren.

Indrukwekkend dit jaar was voor mij vooral het bezoek aan het stadje Stockton, in de staat Missouri. Dit kleine plaatsje werd op 4 mei, voor zover bekend voor het eerst in haar geschiedenis, opgeschrikt door een zware tornado. De verwoestende slurf trok dwars over Stockton en veranderde het rustige plaatsje in enkele minuten tijd in een grote puinhoop. Een week later waren de verwoestingen nog verbijsterend om te zien. Het is voor ons Nederlanders haast niet voor te stellen, wat windsnelheden tot circa 400 kilometer per uur kunnen aanrichten. Ondanks de enorme ravage kwamen slechts drie mensen om het leven.
In het stadje spraken we met diverse overlevenden van de ramp. Eén familie had een buitengewoon verhaal. Een echtpaar van 90 jaar werd 5 minuten voor de komst van de tornado telefonisch gewaarschuwd. Omdat ze geen schuilkelder hadden, gingen ze snel naar het huis van familie, een kilometer verder op. Daar zochten ze direct dekking in een schuilkelder. Maar toen de hond van de hoogbejaarde man in paniek de trap op klom, aarzelde de man, George Williams, geen moment. Ook hij ging de trap op. Op dat moment arriveerde de tornado. De familie zag, vanaf de vloer van de schuilkelder, hoe zowel de hond als George in een oogwenk werden weggezogen. Toen de familie even later de trap opklom, wachtte hen een afschuwelijke verrassing. Het hele huis was weg. Totdat ze even verder op, onder een omgewaaide trailer, de heer Williams zagen liggen. Bij bewustzijn, maar wel gewond. Maar hij had het overleefd. Even later vonden ze ook de hond. Ook gewond, maar verder in goede conditie.

George Williams was een week later al behoorlijk hersteld van de verwondingen. Op de plaats van de ramp sprak ik uitvoerig met hem. Het trof mij hoe zeer hij benadrukte zeer dankbaar te zijn. Hij prees God dat Hij hem op deze wonderbaarlijke manier had gered. Meer mensen in het stadje staken hun dankbaarheid niet onder stoelen of banken. Ze waren al hun bezit kwijt, maar leefden en dankten hun Hemelse Vader daarvoor.

Bij natuurrampen kunnen we onze vragen hebben. God heeft de macht om elke natuurramp te voorkomen. De Schepper van de natuur kan Zijn schepping beheersen. Toch komen natuurrampen veel voor. Vaak loopt het slechter af dan bij de familie Williams. Mensen worden weggerukt van familie en vrienden. Maar toch is het daarmee niet afgelopen. Ondanks het intense verdriet dat teweeg wordt gebracht in deze gebroken wereld, mogen we vertrouwen op het Woord van God. Zijn belofte, dat er eens een nieuwe aarde komt waarin geen pijn en verdriet meer zal zijn. Een nieuwe wereld waar de boze geen enkele macht meer heeft.
Wat er in ons leven ook gebeurt, laten we nooit vergeten Hem te danken. Voor de gaven die Hij uit genade aan ons heeft gegeven en voor Zijn belofte: een eeuwig leven in een wereld zonder pijn en verdriet. Halleluja. Geprezen zij de Heer.

Reinier van den Berg