Turbulente tijden

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 16
Het is nog maar een half jaar geleden, maar veel mensen zijn het alweer bijna vergeten: de aardbeving in Haïti. Er is na die tijd dan ook al zoveel gebeurd. De vliegtuigramp in Tripoli, de vulkaan op IJsland, de economische crisis in onder andere Griekenland, de olieramp in de Golf van Mexico, de ‘vredesvloot’ naar Gaza, de verkiezingen en de nasleep ervan. We leven in turbulente tijden. De spanningen nemen wereldwijd steeds meer toe, in plaats van af, terwijl iedereen daar naar zegt te streven.
Twee maanden geleden verscheen het boek ‘Wereld in turbulente tijden’, waarin David Jeremiah het heeft over olie, Israël, de islam, de antichrist en de opname. “De tekenen die ons vertellen dat de wederkomst van de Heer aanstaande is, dienen ons te motiveren om daar meer dan ooit klaar voor te zijn. We dienen bezig te blijven met het werk dat we te doen hebben, in liefde te leven en te blijven dienen, ook al worden de dagen duister en de nachten lang”, schrijft hij aan het eind van zijn boek.
De spanning rond Israël is de laatste jaren steeds verder toegenomen. Ds. Oscar Lohuis laat zien wat er in de geschiedenis is gebeurd met landen die zich tegen Gods volk keerden. Feike ter Velde laat zien hoe donker het in ons eigen land is. Gods wet wordt steeds meer aan de kant gezet en er wordt ruim baan gemaakt voor de humanistische kerk, waar de mens zelf bepalend is. God heeft er alles aan gedaan om ons te verlossen van de heersende duisternis, aldus Hans van den Berg. De Here zond Zijn eigen Zoon, het Licht der wereld.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht