Turkijke bij de EU!

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 16
Turkijke bij de EU!Komt Turkije bij de Europese Unie? Is die vraag belangrijk op een pagina als deze? Ja, want het gaat in ons blad vooral om het ‘letten op de tekenen van de tijd’. Maar wat heeft dat met Turkije en de EU te maken? Alles! Het verenigde Europa is het herstel van het Romeinse Rijk uit de dagen van weleer. Dit Romeinse – eigenlijke Europese – rijk is het vierde en laatste rijk dat aan de profeet Daniël wordt getoond. Het is het grote vrederijk, waarvan in Europa sinds Karel de Grote (zijn ‘Heilige Roomse Rijk’, dat o. a. Duitsland, de Alpenlanden en Frankrijk omvatte – in de 9e eeuw) al werd gedroomd. Napoleon deed er een millennium later een gooi naar en Hitler (hij noemde het zijn ‘duizendjarig’ vrederijk) dacht het te kunnen vestigen. Beiden faalden, maar ten koste van heel veel bloed. Zoals het nu gaat worden is uniek in de Europese geschiedenis. De Europese munt is een feit. Het geestelijke fundament – het humanisme uit het Griekse rijk (250 voor Chr.) – is en wordt gelegd, maar er ontbreekt nog één element aan: de islam. In het komende grote vrederijk van de mens – zoals voorzegd in de profetie – moeten alle elementen van die vier wereldrijken uit Daniël 2 en 7 worden verenigd. Samen vormen ze het rijk van de Antichrist uit Openbaring 13, dat wordt getekend met dezelfde karaktertrekken, namelijk die van verscheurende dieren uit Daniël 7.In Daniël 2 is de uitleg van het angstaanjagende beeld van Nebukadnezars droom, de beschrijving van vier wereldrijken (Dan. 2:36 e.v.). In Daniël 7 worden deze wereldrijken benoemd met de namen van verscheurende dieren, maar het gaat om diezelfde vier wereldrijken (Dan. 7:17).Omdat deze profetische hoofdstukken door menselijke interpretaties van de Schrift onder ons zijn ‘zoekgeraakt’, is het bijbels zicht op de wereld waarin wij leven verduisterd geraakt. De grote tegenstander van God is tevens de grote hater van Gods Woord en van de profetie, waarin Israël straks de hoofdrol zal gaan spelen. Daarom moest Hitler eerst de Joden uitroeien wilde hij zijn ‘duizendjarig rijk’ kunnen realiseren. De geesten uit de afgrond hadden Hitlers gedachten daarmee geheel gevangen genomen.De tragiek van vandaag is dat ook christelijke partijen in Europa zich inzetten voor toetreding van Turkije. Men noemt zich wel christelijk, maar de politieke grondlijnen zijn meestal humanistisch. Er is geen bijbelse – vooral geen profetische – grondlijn te bespeuren in de Europese politieke programma’s van christelijke partijen. Er zijn geen Daniëls aan het hof (het Europarlement).Bij een recent onderzoek bleek 60% van de Nederlanders tégen toetreding van Turkije. Toch moeten we vrezen dat het er op termijn wel van komt. Dan komen er zo’n zeventig miljoen moslims bij in Europa. De geestelijke machten – liever: de ‘goden’ – van de vier wereldrijken van Daniël zijn dan in de Europese smeltkroes tot één geworden: het herstelde Romeinse Rijk. De antichrist kan dan zijn troon bestijgen. Profetie is dan werkelijkheid geworden.Feike ter Velde