Twee heren?

Jef de Vriese • 81 - 2005/06 • Uitgave: 13
Twee heren?Onze voorkeursoptie is, dat wie tot Jezus komt, van alle problemen bevrijd moet zijn. Wij zouden het op prijs stellen indien het geloof een blanco cheque was die wij naar believen kunnen invullen, bij voorkeur met gezondheid, vriendelijke mensen om ons heen, materiële welstand en gemakkelijke omstandigheden. Onze begeerte verzet zich tegen moeilijkheden en doet ons aan God twijfelen. Zodoende vragen wij wel aan God, maar ons onmiddellijk geluk scoort hoger dan onze geestelijke zaligheid (Jak. 4:3). Wij verklaren God te dienen, maar zijn uit op de bevrediging van onze aardse behoeften. Wij bidden tot de hemel terwijl ons hart met de aardse dingen bezig is.

Wij zijn innerlijk verdeeld: wij dienen God én onszelf. Wij hebben twee zielen, waarvan de ene God wil dienen, maar de andere zelf zijn lot wil besturen. Dat is geen geloof. Wij willen twee Heren dienen en dat is onmogelijk (Matt. 6:24). Dat is weerspannigheid en ongezeglijkheid, die niets anders zijn dan toverij en afgoderij (1 Sam. 15:23). Iets of iemand anders is dan belangrijker geworden dan God. Wij waarderen de zegeningen van het aardse leven meer dan de zegen van God.

Hoe meer zielen, hoe meer… verdriet.Jef De Vriese