Uit de greep van Babel

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 24
In Openbaring lezen we over oordeel en val van Babylon. Wanneer je dat leest, besef je dat er twee kanten aan het verhaal zitten. Babel of Babylon staat symbool voor alles dat tegen Gods wil, liefde en heiligheid ingaat. Babel is het manifest van opstand en zonde tegen onze Schepper. Wanneer je de hoofdstukken 17 en 18 leest, dan kom je tot de conclusie dat de Babelcultuur totaal is geworden. Ik bedoel, de opstand tegen de Here God heeft dan alles en ieder doordrenkt. Heel de cultuur, de handel en techniek staat ten dienste van de boze. Vandaag bevindt onze wereld zich op de glijbaan, welke de wereld de duisternis in doet suizen en de mens vindt het nog prachtig ook. Wat in Genesis 11:6 werd geconstateerd: “Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen uitvoerbaar zijn,” zal werkelijkheid zijn.Babel heeft niet alleen de cultuur, de handel en de techniek geschaakt. Het meest verbijsterende is dat ze ook de kerk, tenminste wat daar voor doorgaat, heeft overmeesterd. Babel heeft zich meester gemaakt van de religie. Ook dat streven zat er in Genesis al in. De toren van Babel was feitelijk een afgodentempel, waarin astrologie werd bedreven.Ja, er zitten twee kanten aan het verhaal over oordeel en val. Een dramatische kant, want Babel trekt onwaarschijnlijk veel mensen met zich mee. De andere kant wordt ons in Openbaring 19 geschilderd. Dat is vreugde omdat Babel gebroken wordt. Blijdschap, omdat Babel en al het goddeloze dat bij haar hoort vernietigd wordt. Het is een grote schare die daarover zingen kan. Zij zijn uit de greep van Babel. En u?Ds. Henk Schouten