Image

Uit liefde een mooie opdracht vervullen

Wendy Born • 98 - 2022 • Uitgave: 11

‘Onderdanig zijn’ is - op z’n zachtst gezegd - niet zo’n populair thema vandaag de dag. Als je er dan nog aan toevoegt 'aan je man', word je in deze tijd van emancipatie algauw voor ouderwets versleten. Het wordt vaak gezien als iets wat slaafs, beklemmend of minderwaardig zou zijn. Wanneer we in de Bijbel zoeken naar de betekenis, merken we dat Gods Woord belangrijke dingen over dit onderwerp zegt.

Op verschillende plaatsen in de Bijbel komen we de oproep tot onderdanigheid tegen. Het Griekse woord hiervoor is ‘hupotasso’, een samengesteld werkwoord met de betekenis: zichzelf onder (gezag) plaatsen. Paulus zegt in Efeze 5: ‘Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente’ (vers 22-23a).  

Een weerspiegeling
Ook in Titus 2 spreekt Paulus over dit thema: '... zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde' (vers 4-5).  
Petrus roept op om als vrouw te doen wat je man van je vraagt. ‘Evenzo gij, vrouwen, weest uw mannen onderdanig, opdat, ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken’ (1 Petrus 3:1). Het zou dus zelfs zo kunnen zijn dat je man door jouw houding voor God gewonnen wordt voor Christus!
Het zijn stuk voor stuk Bijbelgedeelten om eens rustig te overdenken en daarbij de schepping van man en vrouw in het eerste hoofdstuk van Genesis in gedachten te houden.  
Man en vrouw zijn in Gods ogen gelijkwaardig, het verschil is alleen dat naar de scheppingsorde de man en vrouw niet gelijk zijn. Beiden hebben hun eigen rol en dus ook een eigen rolverdeling gekregen. De man als hoofd, de vrouw als zijn helper. En uiteindelijk is Christus het Hoofd van zowel de man als de vrouw en heeft Hij het hoogste gezag. In alle gebrokenheid mogen man en vrouw een weerspiegeling zijn van deze bijzondere relatie.  

Respect voor God
Eerlijk gezegd heb ik er zelf de eerste jaren van ons huwelijk best veel moeite mee gehad. Ik toonde soms weinig respect en dreef geregeld mijn zin door. Gelukkig is dit een aantal jaren geleden veranderd toen ik tot inzicht kwam wat de Bijbel precies over dit belangrijke onderwerp zegt. En ja, ik maak nog steeds fouten, maar ben mij er nu veel meer van bewust dat het belangrijk is om mijn man te steunen en biddend naast hem te staan. Dit betekent dat je vrijwillig met iemand samenwerkt op grond van liefde en respect voor God - en ook voor je man. Het is niet iets wat opgelegd kan worden, maar een keuze die je vrijwillig - uit liefde - mag maken.  

Natuurlijk is het ook belangrijk dat de man niet ‘voorschrijft’ wat er gaat gebeuren, maar liefdevol vraagt naar de mening van zijn vrouw en dan een beslissing neemt. Het is goed om hierover samen in gesprek te blijven. Uit liefde voor Jezus en voor elkaar mogen we met Zijn hulp zo de mooie opdracht van ‘onderdanig zijn’ vervullen.  

Wendy Born