Uitbreiding Redactie

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 12
Het profetisch Woord is vóórpaginanieuws.
De Here Jezus zei dat we moesten
letten op de dingen die gaan gebeuren
in relatie tot Zijn wederkomst. Hij heeft daar veel méér over gezegd dan b.v. over doop en avondmaal. Daarom moet de kerk voorop lopen als het gaat om de tijd te verstaan.

Maar Dr. W.H. Velema vroeg zich in ons blad af: “Heeft de kerk het zicht op het einde verloren en het gebed om de komst van Jezus verleerd?” Wat een uitdaging voor ons!


Om onze redactie verder te versterken, wordt zij uitgebreid. Twee broeders, die hun sporen reeds hebben verdiend, zijn toegetreden. Zij zijn Gert A. van de Weerd, schrijver van een aantal unieke standaardwerken over de profeten, o.a. Ezechiël, Daniël, Zacharia en Micha. En Dirk van Genderen, journalist en columnist,
o.a. van Visie. Een rijke aanwinst voor onze redactie, die wij u met vreugde melden.