Uitverkiezing

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 23
UitverkiezingGods uitverkiezing is het begin en het fundament van onze roeping: "Want Gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is (Deut. 7:6; Tit. 2:14; 1 Petr. 2:9-10.)
Denk niet te gauw: "oh wat zijn we goed". Wij zijn een heilig volk, niet omdat u iets hebt gedaan of bereikt, maar omdat God iets heeft gedaan; niet omdat u iets tot stand hebt gebracht, maar omdat God u in die positie heeft gezet doordat Hij u heeft geroepen en daardoor afgescheiden van de wereld. Wie in een relatie met de Heilige wordt aanvaard, is door Hem heilig gemaakt.

Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u (Joh. 15:3). U bent rein, niet om iets wat u hebt gedaan, maar omdat Jezus het Woord Gods tot u heeft gesproken. Dat is u gegeven en u kunt het zelf niet tot stand brengen.

Ga nu niet passief op uw stoel zitten. Er is een keerzijde aan de medaille. Hij oefent vergelding uit aan wie Hem haten en Hij is trouw in Zijn liefde aan wie Hem liefhebben (Deut. 7:10). Uw uitverkiezing vraagt een keuze: leven in overeenstemming met uw roeping.drs. Jef De Vriese