Uitzicht

Henk Schouten • 86 - 2010 • Uitgave: 14/15
Er is geen godsdienst die een zo specifiek omschreven toekomstverwachting heeft als ons christelijk geloof. Ik bedoel niet de signalen van de eindtijd, waarover we in Het Zoeklicht regelmatig schrijven. De toekomst voor Israël, de volken en de gemeente. Ook bedoel ik niet de opkomst en de neergang van de antichrist of het herstel van Europa. Ik bedoel de hemelse toekomst die voor ons bereid wordt. Onze Here is opgevaren naar de hemel en daar bereidt Hij plaats voor ons.
Op zichzelf genomen is dat al onderscheidend van elke andere religie. Nergens is er een God die Zijn Zoon offert en nergens vinden we een Zoon van God die zich persoonlijk bemoeit en bezighoudt met de toekomstige woonplaats van Zijn volgelingen. Maar dit is al de tweede keer dat God voor mensen een uitgelezen plaats maakt. De eerste keer schiep God een hemel en een aarde, vooral die laatste bedoeld als een schitterende woonplaats voor de mens. Nu is onze Here bezig met de woonruimten in die toekomstige stad, het hemelse Jeruzalem.

Wanneer we de Bijbel onderzoeken, dan blijkt ze een bron van informatie te zijn en ons geweldig veel te zeggen over onze toekomst bij de Here. De Bijbel doet dat in prachtige vergezichten. Dan wordt de hemelse stad beschreven en lezen we van een rivier met het water des levens en van geboomte met bladeren tot genezing. We lezen over het licht van God zelf, dat ons heerlijker dan de zon zal omstralen.
Op andere momenten schrijft de Bijbel in ontkennende vorm over de hemelse toekomst. Dan lezen we wat er allemaal niet is. Ziekte, dood, rouw, het is er niet meer. Buitengewoon troostrijk is dat voor hen die in dit leven veel tegenslag en moeiten gekend hebben. Maar ook lezen we dat er niets vervloekts meer zal zijn. Dit is zomaar even een kleine greep uit de onvoorstelbare hoeveelheid informatie die de Bijbel ons aanreikt met betrekking tot de dingen die bij de Here God voor ons in voorbereiding zijn.

Er zijn ook heel andere vragen te stellen. Zullen we elkaar herkennen? Ik geloof stellig van wel, de Bijbel is daar duidelijk over. Denkt u alleen maar aan de ontmoeting op de berg der verheerlijking. Daar waren Mozes en Elia! Natuurlijk levert dat weer vragen op? Zorgvuldig luisteren naar de dingen die Here God ons in Zijn woord openbaart werkt vertroostend. Helaas zijn er boeken op de markt die ons de meest wonderlijke dingen beschrijven, meer ontsproten uit een fantasievolle geest dan uit Bijbelstudie. Dikwijls staan die wonderlijke dingen ook haaks op wat de Bijbel werkelijk leert. Mensen die beweren hand in hand met Jezus over het strand te lopen en Hem te knuffelen treden ver buiten het heilige en werkelijk door God geopenbaarde.
Paulus is één van de weinigen die een blik in de hemel gegund werd. Hij is zeer terughoudend daarover, het is hem zelfs niet vergund daar inhoudelijk mededeling van te doen. Een heel ander getuigenis dan de verhalen die we vandaag horen en lezen.

Een zeer goed en wel verantwoord boek werd door Het Zoeklicht uitgegeven. De titel is Het wonder van de Hemel, geschreven door Ron Rhodes. Het is ontdekkend, onthullend en troostrijk. Het heeft al veel mensen geholpen bij hun vragen, zorg en verdriet. Maar ook gewoon om inzicht te krijgen is het zeer geschikt. In het boek is ook een verhaaltje opgenomen. Net als het boek zelf is ook dit verhaaltje de moeite waard om te lezen. Ik wil het u niet onthouden. We volgen een denkbeeldig gesprek van een tweeling vòòr hun geboorte.

Het zusje zei tegen haar broertje: ‘Ik geloof dat er leven is na de geboorte.’

Het broertje protesteerde hevig: ‘Nee, nee, dit is alles wat er is. Dit is een donker en gezellig plekje en we hebben niets anders te doen dan verbonden te blijven met het koord dat ons voedt.’

Maar het kleine meisje hield vol: ‘Er moet iets meer zijn dan deze donkere plaats. Er moet iets anders zijn, een plaats waar licht is en vrijheid om te bewegen.’ Ze kon haar tweelingbroer nog steeds niet overtuigen.

Na een kort moment van stilte, zei het meisje aarzelend: ‘Ik moet iets anders zeggen. En ik ben bang dat je me niet wilt geloven, maar ik denk dat er een moeder is.’

Haar broertje werd woedend. ‘Een moeder!’ riep hij. Waar heb je het over? Ik heb nog nooit een moeder gezien en jij ook niet. Hoe haal je het in je hoofd? Zoals ik tegen je zei, dit plekje is alles wat we hebben. Waarom wil jij altijd meer? En eigenlijk is dit niet zo’n slechte plaats. We hebben alles wat we nodig hebben, we moesten tevreden zijn.’

Het zusje was helemaal overdonderd door het antwoord van haar broertje en durfde een tijd lang niets te zeggen. Ze bleef er maar aan denken en omdat ze alleen maar haar tweelingbroertje had om tegen te praten, zei ze tenslotte: ‘Voel je niet af en toe dat er iets samenperst? Het is heel onplezierig en soms pijnlijk.’

‘Ja,’ antwoordde hij. ‘Maar wat voor bijzonders is dit?’

Zij zei: ‘Wel, ik denk dat dit samenpersen betekent dat we worden klaargemaakt voor een andere plaats, veel mooier dan hier, een plaats waar we onze moeder van dichtbij zullen zien. Vind je dit niet geweldig?’

Het broertje antwoordde niet. Hij had genoeg van het dom gepraat van zijn zusje. Hij vond dat hij haar het beste kon negeren en maar hopen dat ze hem met rust zou laten.

We herkennen de gelijkenis met onze tijd. We voelen het samenpersen van de wereldgebeurtenissen en weten dat het de weeën zijn die ons in die nieuwe wereld zullen brengen. Een pracht uitzicht, de Here zelf immers bereid ons die toekomst. Ik geloof en weet het zeker, de Here zal zeker komen. Bent u bereid Hem te ontmoeten? Maranatha!

Ds. Henk Schouten

Het wonder van de Hemel
Auteur: Ron Rhodes
Uitgeverij Het Zoeklicht
€ 16,95