Uw aandacht voor...

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 2
Het is ieder jaar vaste prik. Zodra de folder van Het Brandpunt uit is, staat de telefoon de eerste week maar weinig stil. En dan te bedenken dat er voor de eerste studieweekenden in december al kon worden besproken. Komend jaar zullen Bert van Twillert, Aad van de Sande, Theo Niemeijer en Ton Stier weer studies geven. De weekends in februari zijn al volgeboekt, behalve het jongerenweekend. Dat wil ik hierbij nog even speciaal onder de aandacht brengen. Onze jongerenwerker Jacques Brunt heeft een verslag geschreven van het vorige jongerenweekend, in het sinterklaasweekend. Als bijlage bij dit Zoeklicht treft u ook het jongerenprogramma voor 2010 aan. Wanneer u thuis geen jongeren heeft wonen, kunt u het misschien onder de aandacht brengen van de jeugd in uw kerk.
Er wordt trouwens de laatste tijd nogal wat onder de aandacht van kerken gebracht. Zo kreeg de leiding van de PKN eind december het zogenaamde Kairos-document aangeboden. Feike ter Velde schrijft hier over en gaat in op de inhoud van dit document, dat oproept om naast de Palestijnse christenen te gaan staan en de Bijbel opnieuw te overwegen. Dit heeft al een hoop stof doen opwaaien.
De kerken zelf probeerden eerder die maand, tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen, het milieu onder de aandacht te brengen door het luiden van de klokken. Alsof dat dé boodschap is die je in deze tijd als kerk naar buiten moet brengen. Henk Schouten kan zich wel vinden in de oproep dat het vijf voor twaalf is, maar plaatst dat in het ‘Maranatha-perspectief’. Hij ziet liever dat de kerken dat ook doen en oproepen tot bekering in plaats van CO2-beperking.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht