Vakantie

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 16
Het is nu nog midden in de zomer. Veel activiteiten staan daarom op een laag pitje, of gaan helemaal niet door. Het eerst denk ik daarbij aan de kerkelijke activiteiten, zoals Bijbelstudiegroepen en bidstonden, maar ook evangelisatiecommissies liggen stil omdat de leden ervan op vakantie zijn. Aan de andere kant zijn er ook juist organisaties die in de zomer actief met evangelisatie aan de slag gaan. In kerken, op pleinen en boulevards, maar ook op campings kom je ze tegen. Door zang, sport of straattheater proberen broeders en zusters voorbijgangers te vertellen over het geloof, waar ze vol van zijn.
Doordat de kerken en gemeenten veelal ´op vakantie´ zijn, laten ze vaak een grote kans liggen om samen met die organisaties samen te werken en de wereld te laten zien waar ze voor staan. Juist in de vakantie hebben veel mensen de rust om te luisteren naar wat christenen te vertellen hebben over het leven met God.
Natuurlijk is het begrijpelijk dat het in de zomermaanden wat rustiger aan gedaan wordt. Begin september begint het nieuwe seizoen, met alle activiteiten en nieuwe plannen. Denk dan ook eens aan het uitnodigen van Het Zoeklicht voor een serie seminars, of een samenkomst. Zelf beginnen we het seizoen met de Maranathadag 2009, zoals de Toogdag tegenwoordig heet. U bent allen van harte welkom op ons terrein in Doorn, aan de Postweg 18. Op pagina 13 leest u meer over de Maranathadag, maar ook over de Jongerenavond en het leiderssymposium. Dat laatste wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. Verderop in dit nummer leest u een interview met Miel Vanbeckevoort, die op dit symposium zal spreken.
In ieder geval een stevige start van het nieuwe seizoen. Doet u mee?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht